Hvordan bruger du biblioteket?

Tove Enevoldsen
 
Foto: Eva Seider
Jens Pe­der­sen, Fre­de­riks­havn: - Jeg kom­mer her hver for­mid­dag for at læse Jyl­lands-Pos­ten, Bør­sen, BT og Eks­tra Bla­det. Jeg in­te­res­se­rer mig især for sport. Bør­sen læ­ser jeg for at føl­ge lidt med i, hvor­dan det går med no­gen pen­ge, jeg har in­ves­te­ret. I dag er jeg lige fal­det over en su­do­ku-op­ga­ve i Po­li­ti­ken. Det min­der mig lidt om skak, som også er min sto­re in­te­res­se. NORD­JYSKE Stifts­ti­den­de læ­ser jeg der­hjem­me. Det var som ar­bejds­løs i Kø­ben­havn, jeg lær­te at gå på bib­lio­te­ket og læse avi­ser gra­tis.
Biblioteker 17. januar 2007 05:00

FREDERIKSHAVN: Der var engang hvor biblioteket var alenlange rækker af støvede gamle bøger. Ved skranken sad en nydelige ældre dame med knold i nakken. Indrømmet: Det er mange år siden. På de fleste biblioteker er der i dag adskillige tilbud om oplevelser og selvbetjening suppleret med kyndig vejledning fra venlige medarbejdere. Men hvem er det egentlig, der kommer på biblioteket, og hvad bruger de det til? På Frederikshavn Bibliotek mødte vi fire personer, der bruger biblioteket på forskellige måder.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...