EMNER

Hvordan gik det indianerne?

Nu kender jeg ikke personligt Kamal, som ifølge Bent H. Jørgensen fra SF lige er blevet færdig på tandlægehøjskolen med 9 i snit, og nu overvejer, om han skal slå sig ned som tandlæge i en international storby eller i Vejle, hvor undertegnede bor og har rødder.

Hvis nu vi forudsætter, at Kamal findes i virkeligheden - og interesserer sig for, hvad undertegnede skriver i Nordjyske Stitstidende - så vil han ifølge Bent H. Jørgensen blive skræmt fra vid og sans, hvorefter Danmark går glip af en fremragende tandlæge. Nu kan jeg ikke se, hvor i mit indlæg jeg har kritiseret lovlydige, integrationsvillige og veluddannede indvandrere. Så jeg forstår ikke helt Kamals beslutning. Jeg kan egentlig heller ikke helt følge, hvordan Kamal er havnet i Danmark, idet de seneste årtiers indvandrerpolitik mest har skabt et klima, som har tiltrukket helt andre typer indvandrere end Kamal. Nemlig folk, som har taget kurser i vestlige landes socialpolitik og regler for bistandshjælp og familiesammenføring. Deraf de nuværende uoverskuelige problemer med kriminalitet, ghettoisering, kædeindvandring af analfabeter og mislykket integration. Jeg har faktisk intet imod indvandrere, som kommer her, fordi de synes om den danske samfundsmodel og gerne vil være med til at bidrage til fællesskabet både økonomisk og socialt, dvs. uden at isolere sig blandt egne landsmænd, sende sine børn på genopdragelsesrejser og hente koner og mænd til dem i Pakistan, fordi danske ægtefæller betragtes som mindreværdige og helt udelukkede, med mindre de konverterer til islam og lader sig omskære eller går med slør. Hvis stakkels Kamal kommer ud for danske fordomme, kan han takke sine mange mislykkede forgængere - ikke danskerne - for det. Det kan være svært at overse, at der blandt de nuværende indvandrere er en uforholdsmæssig overvægt af uintegrerbare elementer, som burde have valgt at slå sig ned i samfund af en helt anden karakter end det danske, hvor de helt åbenlyst ikke føler sig hjemme eller har intentioner om at blive medborgere i stedet for modborgere. Hvilke konsekvenser får Kamals beslutning for Danmark? spørger Bent H. Jørgensen så. Jeg ville da være lykkelig, hvis det var folk som Kamal, der kom til Danmark. Men virkeligheden er desværre oftest en anden. De indvandrere, der vitterlig er som Kamal, skal være velkomne, og jeg finder det naturligvis ulykkeligt, hvis de skal betale prisen for, at andre ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Men nu handlede Bent H. Jørgensens første indlæg, hvorpå mit indlæg var et svar, jo om Nørrebro. B.H.J. er glad for statistikker, kan jeg forstå. Så kunne jeg godt tænke mig at se nogle tal for, hvor mange indvandrere og deres efterkommere i anden og tredje generation, der bor på Nørrebro - og en fordeling af disses uddannelsesniveau, kriminalitetsrate, arbejdsløshedsprocent med mere. Hvor mange Kamal'er er der iblandt dem? B.H.J. er meget bange for, at danskerne uddør. Derfor er det ifølge ham livsnødvendigt så hurtigt som muligt at støvsuge verdensmarkedet for muslimer, der har lyst til at slå sig ned i Danmark, og gøre selv Vendsyssel til et multietnisk Nørrebro. Med alt, hvad dette indebærer, og som angiveligt er B.H.J.'s ideal og succeskriterium. I mange år talte man om befolkningseksplosionen, som truede verden. Vi er ikke gået under endnu, og nu er vi ikke nok! Hvad om vi indså, at det ikke giver mening at blive flere og flere i al uendelighed? Det ville da ikke skade, om vi blev lidt færre mennesker og fandt en bæredygtig balance. Men det ville hjælpe, hvis også de islamiske lande satte produktionen af børn lidt ned, så de kunne rummes inden for egne grænser. Og hvis de ikke blev oplært til at afsky Vestens vantro samfund. B.H.J. mener, at vi skal turde se problemerne i øjnene og have vilje til at gøre noget ved dem. Det kan vi kun blive enige om. Men jeg tror næppe, vi tænker på de samme problemer. Først og fremmest handler det om at vende stemningen mod danskerne og det bestående danske samfund. Fra hele tiden at fokusere på det negative og mistænkeliggøre indfødte danskere, til at sige: "I er et dejligt folk, der har formået at opbygge et velfungerende samfund. Derfor ville vi være lykkelige for at få lov at slå os ned her, arbejde og integrere os. Vi har viljen til det. Danmark går ikke under, selv om 20 pct. af befolkningen kommer til at bestå af folk, der ikke er medlem af den hellige danske folkekirke, men det kræver altså en ærlig indsats fra os indvandrere selv. Hvad var det egentlig, der skete med indvandrerlandet over alle, USA? Blev det ikke en stormagt? Jo, BHN. Men hvad skete der med landets oprindelige befolkning, indianerne?