Hvordan hænger det sammen?

LEDIGHED:I tv har vi set en næsten ekstatisk beskæftigelsesminister glæde sig over, at antallet af ledige danskere var faldet med ca. 5000 personer. Tirsdag 12.4. kan vi på forsiden af NORDJYSKE læse, at den borgerlige regering har sendt yderligere 61.000 danskere på passiv forsørgelse. Jeg undrer mit i mit stille sind over, hvordan det kan hænge sammen. Jeg satte mig for at dykke lidt mere ned i, hvordan man kommer frem til disse tal, som med en tilsyneladende meget stor sikkerhed kan angive antallet af ledige. Man følger udviklingen i tallene og sammenligner den aktuelle måneds tal med tal for tilsvarende måned sidste år. Resultaterne bliver slået stort op i medierne, og politikerne på Christiansborg vender og drejer tallene, så det hele passer bedst i deres eget kram. Ifølge Danmarks Statistik indsamles ledighedsoplysningerne af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsdirektoratet fra A-kasser og kommuner. For at kunne betragtes som ledig skal man være uden arbejde, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt arbejdssøgende. Det må være forholdsvis enkelt at finde frem til de personer, som er registreret som ledige i A-kasserne, men der er fælder, som jeg ikke skal komme ind på her. Når det gælder personer på kontakthjælp, er det straks meget sværere. Kommunerne har en meget uens praksis, når de skal anmelde ledige kontanthjælpsmodtagere og kun 20-30 pct. af alle kontanthjælpsmodtagere bliver registreret og indberettet som værende ledige. Samtidig er der over 800.000 personer i den erhvervsaktive alder, som er mere eller mindre uden for arbejdsmarkedet og her ændrer man løbende på regler og praksis. F.eks. har man for år tilbage strammet meget op om regler og praksis for tildeling af førtidspension. Man har i løbet af de sidste par år sendt et meget stort antal personer ud i fleksjob, eller rettere man har bevilget fleksjob, men en stor del at personerne går på ledighedsydelse, idet man ikke har kunnet finde det rigtige fleksjob til dem. I "gamle dage" fik en hel del veltjente medlemmer af en A-kasserne lov til at gå på understøttelse, indtil de kunne få folkepension, efterløn eller lignende. Nu bliver personer, som ikke er fuldt arbejdsdygtige, hevet ud af ledighedsstatistikken og overført til sygedagpenge og senere til kontanthjælp eller fleksjob (læs: ledighedsydelse). Når vi hører eller læser om ledighedstallene, så skal vi altså indregne en meget stor usikkerhed, og vi skal hverken tro på superoptimisterne eller dommedagsprofeterne. Vi skal tage det hele med et gran salt og først og fremmest se på virkeligheden, som her i Nordjylland bl. a. er præget af virksomhedslukninger, følger af globalisering m.m. Så tænk lige på, at næste gang beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen nærmest slår flik-flak på grund af gunstige ledighedstal, så har han faktisk meget lidt at have det i. Det er blevet meget almindeligt, at embedsmænd og politikere agerer på baggrund af de såkaldte nøgletal, som i disse computer-tider findes på alle de områder, som overhovedet kan tælles og sammenlignes. Men tænk på, at nøgletal ofte er behæftet med meget store og meningsforstyrrende fejl.