EMNER

Hvordan kan det være, at ....

landmænd altid skal brokke sig?

Tegning: Jens Schmidt

Tegning: Jens Schmidt

Landmænd har en lang og dyb tradition for at være en lille smule utilfredse. Enten skinner solen for meget og ellers er det for lidt. Hvis det da ikke er prisen på svinekød, der falder, er det mælkepriserne, der er blevet helt uacceptabelt lave. Johannes Andersen, der er samfundsforsker på Aalborg Universitet, har en forklaring på, hvorfor det er, landmændene altid brokker sig. Og faktisk håber han, at de vil blive ved med at brokke sig. Men hvorfor er det, at landmænd brokker sig? Selvfølgelig er der nogle landmænd, der brokker sig, men hvis du spørger landmændene selv, så tror jeg ikke, de vil sige, de er utilfredse. Johannes Andersen tror, at brokken kommer sig af, at deres erhverv er præget af en usikkerhed og utryghed, som de ikke selv er herre over. Selvfølgelig er der også usikkerhed i andre erhverv. Men i landbruget er der en tradition for, at hver mand har sit eget landbrug. Landmanden klarer selv arbejdet, hvor naturens luner har stor indflydelse. Om høsten slår fejl eller koen bliver syg, har de ingen indflydelse på. Til gengæld har det stor indflydelse på bøndernes økonomi. Men hvad skal der til, for at de holder op med at brokke sig? Man skal huske på, at landmænd ikke er sure. Mange landmænd er glade og sjove personer. De brokker sig bare. De har altid usikkerheden liggende lige bagved, og det er nok kommet helt ind under huden på dem. Og når det så går godt, udtrykker landmændene sig ved at sige, "Jeg klager ikke". Det er dog ikke fordi landmanden ikke praler, men når det sker, praler de ikke med ord, men ved at købe en traktor der er lige en tand større end naboens. Bliver de nogensinde tilfredse? Det håber jeg ikke. For jeg tror, at hvis en bonde bliver tilfreds, så er det fordi, hans landbrug er blevet så stort, at han ikke længere selv kommer i marken. Så mærker han ikke længere regnen, og regnen giver ham derfor ikke længere de samme bekymringer. Sådan vil jeg nødig have, at det skal blive. Hvis de holder med at brokke sig, så mister man også den traditionelle danske landmand, som har sit eget brug. Det vil i stedet blive erstattet af industrialiserede landbrug, hvor bonden er skiftet ud med en leder, der ikke kommer i marken.