Pension

Hvordan kan jeg dog være en belastning?

PENSION: Ole Sohn (SF) og andre foreslår, at de ældre, der selv har tænkt på deres økonomi i en lang og til tider presset økonomi for at have lidt mere til sig selv, nu skal straffes ved at skære i folkepensionen. Vi må jo være en belastning for samfundet, men jeg kan bevise, at belastningen ikke er ret stor. Det kan ikke være rigtigt, at jeg er en speciel pensionist. Firmaet, jeg blev ansat i for mange år siden, havde en interne privat firmapension. Den var ikke stor, men alligevel var den en del af lønnen (dengang ca. 600 kr. om måneden), som man skulle undvære og anerkende. Man ville jo få gavn af dem, når man blev gammel. Disse penge stod for så vidt godt og voksede med tiden, indtil man fandt ud af, at nu skulle der betales realrenteafgift, så der forsvandt nogle millioner hvert år, senere også ved en form for skat. Når jeg regner mit budget ud, kan jeg ikke se andet end, at min udgift for samfundet er minimal, ca. 500 kr. pr. måned. Det kan da ikke være en belastning efter at have betalt skat i en menneskealder uden en dags arbejdsløshed. Jeg vil hermed bekræfte det med nogle personlige oplysninger. Jeg er 75 år, enkemand, klarer mig selv, og det er vi rigtig mange der gør, men hele tiden spekuleres der i flere nedskæringer og egenbetalinger på vores områder. Mens andre, både politikere og arbejdere, får mere i lønposen må vi nøjes med nogle små beløb, som ædes op med det samme af afgifter og skat og andre mærkelige vedtagelser, f.eks. man får monteret vandmåler i lejligheden for at spare. Det er også fint, men det nye: vandregningen, den bliver ikke modregnet i huslejer, hvori den var indregnet før. I denne måned var min medicinregning på 473 kr. for 125 piller, som jeg skal have fire af om dagen for hjerteproblemer. Almindelige dagligvarer har jo mange gode pristilbud, der er bare det, at jeg kan ikke klare fire liter mælk eller to store franskbrød, før det bliver dårligt. Så jeg spørger bare: hvor længe skal vi finde os i det? Ved en beskeden egenpension fjernes også alt anden tilskud, telefon, varme, tv, briller, tænder m.m. Nej, man skulle lave nogle børn, så fik man da nogle gode børnechecks. Dem kan man jo få, selvom man er millionær. Det røres der jo ikke ved. Så hr. Sohn m.fl.: Mon ikke din besparelse hænger noget nedad? Jeg viser hermed et budget, som mit, til bekræftelse af fakta: Folkepension: Indtægt 7872 kr. Skat 2047 kr. Rest 5825 kr. PFA: Indtægt 7121 kr. Skat 2878 kr. Rest 4143 kr. ATP: Indtægt 851 kr. Skat 348 kr. Rest 503 kr. Andet: Indtægt 381 kr. Skat: O Rest: 381 kr. Samlet indtægt: 16.125 kr. Samlet skat: 5173 kr. Samlet rest: 10.852 kr. Rådighedsbeløb: 10.852 kr. minus faste udgifter 5600 kr., heraf moms og afgifter ca. 614 kr. Restbeløb: 5252 til kost, tøj, benzin, gaver, rejser m.m. Heraf moms og angift ca. 1463 kr. Når man så lægger den lignede ska til, som er 5173 kr. betaler jeg i skat, afgifter og moms 7250 kr. Så når jeg tager folkepensionen 7872 kr. minus betalt skat, moms, afgifter m.m. 7250 kr., bliver samfundets udgift på mig mindre end 500 kr. pr. måned. Så hvis I beskærer folkepensionen beskærer I jo også i skatter, moms og afgiftsindtægter. Så hvad er det andet end dårlig indsigt i vores økonomiske forhold.