Hvordan kan vi give børnene sommerhuset ?

Der kan hvert år afskrives 48.200 kr. på hvert gældsbrev, uden at der udløses gaveafgift

?Vi vil gerne begynde med at overdrage vores sommerhus til vores to børn lidt efter lidt på den måde, at de 48.200 kr., vi må give dem om året, går som afdrag på huset. Der er ingen lån. . Det er vurderet til 430.000 kr. Vi er begge pensionister og kan betale ejendomsskatten. Det er kun min mands navn, der står på skødet. Hvad koster det, at mit navn kommer på, så jeg også kan give børnene hver 48.200 kr.? Kan vores revisor oprette et papir til børnene eller skal vi til en advokat, og hvad vil det koste? !Den enkleste måde at overdrage sommerhuset på er at sælge det til børnene for ejendomsværdien minus 15 pct. – her 365.500 kr. Af købesummen kan 2 gange 48.200 kr. berigtiges ved gaver. Restkøbesummen kan berigtiges ved, at deres børn hvert udsteder et gældsbrev på 134.550 kr. Det er så op til ejeren af gældsbrevene (Deres mand), hvorledes der skal betales. Det er muligt, at han næste år kommer i gavehumør igen, og så kan der på hvert gældsbrev afskrives 48.200 kr., uden at der udløses gaveafgift. Det er også muligt, at Deres børn kommer til penge. Måske giver De en gave på 48.200 kr. til hvert af Deres børn, som så kan bruge pengene til at betale af på gældsbrevene. Der er en række forhold ved denne enkle løsning, som skal tages i betragtning, inden De beslutter Dem: De mister på denne måde hele ejendomsretten til sommerhuset. Hvis De er bange for, at Deres børn ikke vil lade Dem benytte sommerhuset som hidtil, må De overveje, om det er rigtigt at sælge. De vil naturligvis altid kunne "straffe" børnene ved at oprette testamente, såfremt de ikke opfører sig ordentligt. Men er det tilstrækkeligt? De får i kraft af gældsbrevene en likvid formue på 269.100 kr. Påvirker det sociale ydelser, som De i dag modtager? De betaler i dag som gammel ejer og som pensionist en lav ejendomsværdiskat. Deres børn kommer til at betale 1 pct. af ejendomsværdien i ejendomsværdiskat. De kan få indefrosset ejendomsskatten – det kan Deres børn som ikke-pensionister ikke. De har ret til at bo hele året i huset, da De er pensionist og har ejet sommerhuset i en årrække. Denne ret fortabes ved salg. De skal overveje, om sommerhuset skal være særeje for Deres børn. I så fald skal oprettes ægtepagter. Hvis De efter alle disse overvejelser, vil gennemføre overdragelsen, skal der oprettes et skøde. Tinglysningsafgiften udgør 4.000 kr. Hertil kommer udgiften til oprettelsen og berigtigelsen, som ligger i størrelsesordenen 6-8.000 kr. Såfremt De skal være medejer af sommerhuset, skal Deres mand overdrage det halve af sommerhuset til Dem. Det kræver et skøde. Såfremt De ikke betaler for sommerhuset, skal der tillige oprettes ægtepagt. En "drypvis" overdragelse af sommerhuset kræver en række skøder, og da der hver gang er en grundtakst på tinglysningsafgiften på 1.400 kr., vil det omkostningsmæssigt blive en dyr måde at spare gaveafgift på.