Hvordan kan vi gøre sund skolemad til et hit?

Det er meget forstemmende at læse i NORDJYSKE, at et tiltag med at tilbyde sund skolemad på skolerne i Fjerritslev og Brovst har lidt skibbrud.

Gunhild Bach Nielsen

Gunhild Bach Nielsen

Samt at eleverne foretrækker en halv roulade fra bageren som frokost i stedet for et sundt måltid. Det er selvfølgelig trist for den lille erhvervsvirksomhed, der så en opgave i at arbejde for børns sundhed. Men da ikke mindre for alle os, der ved, hvor vigtigt det er, at børn og unge får et nærende måltid midt på dagen, og som synes, at vi voksne har et ansvar her. Alle videnskabelige forsøg har helt tydeligt vist, at der er en klar sammenhæng mellem det, børnene spiser og så deres trivsel og indlæring. Det er faktisk sådan, at efter bare to måneder, hvor 14 årige børn i et forsøg fik en god frokost, kunne man rent lægefagligt måle markante positive forskelle i deres blodindhold og dermed sundhed. Så det duer ikke bare at sige, at her er kampen forgæves - vi har tabt til rouladen! Så bliver de unge ikke dygtige nok. Derfor er det mit håb, at alle gode kræfter nu lægger sig i selen og spekulerer over, hvad der skal til for at den sunde mad kan blive en succes. Hvad kan skolen gøre med hensyn til at "reklamere" for hyggen og det smarte i at spise grønt og sundt?. Hvad kan forældre gøre med hensyn til at forklare, hvor utrolig usmart det er hver dag at forlade skolen for at "fede sig" med tomme kalorier og fast food? Hvad kan kommunen gøre med hensyn til at indrette kantineområder på skolerne og finansiere voksenhjælp til at gøre frokosten til en dejlig oplevelse? Og endelig, hvad kan fabrikanten gøre for at fremstille cafe-lignende emballage? Der er masser af ting at tage fat på, og jeg tror på, at det kan lykkes, hvis der sættes ind på flere fronter. Af Gunhild Bach Nielsen, kommunalbestyrelsesmedlem (R), Brovst gbn@jammerbugt.dk Brovst