EMNER

Hvordan klarer min tante advokatbesøg

?Min tante er helt ude af den: Hendes mand døde for en måned siden, og nu har hun fået brev fra en advokat, der af skifteretten er udpeget som bobestyrer. Han skriver, at post fremover skal sendes til ham, og at min tante ikke må hæve på den fælles bankkonto. Min tante skal til møde hos advokaten, og jeg vil gerne hjælpe hende, så hun er forberedt. !Såfremt et dødsbo ikke kan udleveres på anden måde, tages det under bobestyrer-behandling (tidligere hed det: under offentligt skifte). Skifteretten udpeger en bobestyrer, der herefter skal tage boets aktiver i forvaring eller sikre dem mod uberettigede dispositioner. Efter et dødsfald har skifteretten rådigheden over post til den afdøde, indtil boets berigtigelse overgår til en efterlevende ægtefælle ved ægtefælleudlæg og uskiftet bo, til privatskiftende arvinger eller til bobestyreren. På mødet med bobestyreren aftales, om der fortsat skal ske omadressering, og såfremt Deres tante ønsker det, kan der formentlig aftales en ordning, så personlige breve videresendes uåbnet eller så åbning sker på advokatens kontor i Deres tantes overværelse. Konti i Deres tantes navn, kan Deres tante disponere over. Deres tante har regnskabspligt, fordi formuefællesskab kan indebære, at Deres tantes midler skal medregnes ved dødsboets opgørelse. Konti lydende på afdødes navn kan først udloddes, når der er sikkerhed for, at der i boet er tilstrækkelige midler hertil. Og det vides først, når fristen for anmeldelse er udløbet 8 uger efter indrykkelse af proklama. Er der på den fælles konto indsat midler efter dødsfalder, der tilkommer Deres tante – f.eks. løn eller pension – kan disse beløb udbetales til Deres tante. I øvrigt er Deres tante henvist til at aftale med banken, at hun kan trække over, indtil en afklaring er sket. Grunden til, at dødsboet er taget under behandling ved bobestyrer, tør jeg ikke gætte på. Hvis Deres tante ønsker det, kan De sikkert deltage i mødet hos bobestyreren og på den måde hjælpe Deres tante igennem denne situation, der tilsyneladende er kommet bag på Deres tante.