Lokalpolitik

Hvordan ledes Hjørring Kommune

"Det er da byrådet, der leder kommunen!" Således vil de fleste af de adspurgte svare. Men er det nu helt rigtigt?

Borgerne i Hjørring kommune har valgt 31 personer til at være medlemmer af kommunens byråd og dermed til at være bestemmende for borgernes ve og vel. Det, at man er valgt, er ikke ensbetydende med at man har indsigt i alle de forhold som et byråd skal beskæftige sig med. Oftest er der jo tale om helt almindelige mennesker, som blot har en interesse i at være med til at præge udviklingen i kommunen. Og den store indsigt er da heller ikke nødvendig, man har heldigvis et embedsmandsværk, som man kan støtte sig til. Hjørring Kommune har da også ansat et antal direktører, ledere af de forskellige afdelinger i det kommunale system. Og over disse direktører svæver der en kommunaldirektør. Den fornemste opgave for denne direktørgang er at fremkomme med indstillinger til byrådsmedlemmerne i de forskellige politiske underudvalg. Indstillingerne skal her opfattes som anbefalinger (positive eller negative) for forslag, der er fremsat af politikerne, af personalet i den enkelte afdeling eller udefra kommende, f.eks. nye lovbestemmelser. Direktørerne forventes at have gennemarbejdet forslagene grundigt, således at byrådsmedlemmerne/udvalgsmedlemmerne ikke nødvendigvis skal gennemgå hele materialet, hvilket ofte ville være helt umuligt alene ud fra en tidsmæssig betragtning. Men er direktørernes indstilling så den rigtige? Desværre er der tegn på, at direktørerne ikke har været deres pladser voksne. Se f.eks. blot på det økonomiske rod som stadig præger Hjørring Kommune. Og som snart måske betyder at kommunen bliver sat under administration af Staten. Det vil være pinligt og flovt, men vil formentlig være det rigtige. For se engang: Alle de gode forslag og tanker, der fremkom efter kommunesammenlægningen, hvor er de nu efter budgetvedtagelsen for år 2009? Den nyoprettede Sund By Butik i Hjørring fjernes igen, og så skal de andre langt tidligere etablerede Sund By i kommunen også fjernes! Aktivitetstilbud til vore ældre beskæres væsentligt. Cafe- åbningstider nedsættes, Motellet lukkes, busdriften neddrosles, døgnplejen beskæres, 100 kommunalt ansatte afskediges. Der kunne nævnes mange andre eksempler på forringet service for borgerne, men ikke nok med det: Man forhøjer også prisniveauet væsentligt, se eksempelvis blot madpriserne for vore pensionister. Det er vel næsten kun Hjørrings "Storhedstanker" der nu er tilbage? Og hvorfor så al denne elendighed? Jo, politikerne havde nogle intentioner, nogle tanker om hvordan de gerne ville have forholdene i kommunen. Ganske udmærket. Men der er her, direktørerne skulle have grebet ind og sagt til politikerne: " Klap hesten, lad os se udviklingen an". Resultatet blev hurtigt et opstået rod i kommunens økonomi. (Fri mig for igen at høre om statens stramme økonomiske politik. Kommunernes Landsforening har på kommunernes vegne indgået aftale derom med Staten!). Hvor var Økonomidirektøren, og hvor var øverste direktør, Kommunaldirektøren, og hvor var så efterfølgende de øvrige direktører? Min tillid til direktørgangen i Hjørring Kommune er efterhånden stærk begrænset Og når en tidligere kommunalt ansat derudover nu skriver i NORDJYSKE Stiftstidende, at der i Hjørring hersker en dårlig medarbejderpolitik, ja så synes bægeret fyldt. Og så nytter det aldeles ikke, at kommunens allerøverste ansvarlige, kommunens borgmester Finn Olesen, forsøger at slå det hen med en bemærkning om, at det har han ikke hørt om. Han bør skride til handling. Nu!!