Hvordan med 1. sal?

@Brød.9.uncial.Taz:? Hej Poul Erik! Vi har et almindeligt et-plans typehus fra 1973, men vil gerne have lidt mere plads. Vi har lidt svært ved at forestille os, hvordan det kan blive, med en 1. sal på vores hus. Hvordan kan vi komme til at se det? Med venlig hilsen familien Jensen @Brød.9.uncial.Taz:! Hej med jer! Huse med ny 1. sal kan se ud på mange forskellige måder, men vil i mange tilfælde ligne huse, som oprindeligt blev opført i 1½ plan. Derfor vil det være en god idé at I kører rundt i villakvartererne og se på huse i 1½ plan og forestille jer jeres eget et-plans hus på samme måde. Den metode vil dog kun give en smule fornemmelse for arkitekturen og proportionerne efter ombygning af netop jeres hus. For at komme nærmere en bedømmelse af hvordan jeres hus kan se ud med ny 1. sal, kan I få en arkitekt til at lave nogle skitser. Sammen med arkitekten kan I drøfte jeres ønsker til 1. salens indretning og udseende, og arkitekten kan på baggrund af sin erfaring rådgive jer om, hvordan I bedst får opfyldt jeres forventninger til mere plads. Her spiller forhold som taghældning, facadehøjde og planløsning en rolle. Inden I kommer for langt i processen, bør I også undersøge, om der er regler, der begrænser jeres muligheder for en ny 1. sal. Hos kommunens tekniske forvaltning kan I høre om eventuelle bestemmelser i lokalplaner, og på tinglysningskontoret kan I undersøge om specielle servitutter gør det umuligt at opføre en 1. sal på jeres matrikel. Desuden skal reglerne i bygningsreglementet følges, hvilket arkitekten også kan rådgive om. I skal samtidig være opmærksom på, at en arkitekt kan give jer et modspil der i de fleste tilfælde vil gavne det færdige resultat. Og I vil tilmed opnå at huset med færdig ombygning får en større værdi. Med venlig hilsen Poul Erik Marcussen.