Hvordan med indekskontrakterne?

?Jeg har siden 1971 - via banken indbetalt på mine indekskontrakter, og kunne godt tænke mig at høre om reglerne angående udbetaling. Hvornår starter udbetaling? Hvordan sker udbetalingen? Forholdet mellem det indbetalte og det, der udbetales? ! Indekskontrakter kunne oprettes i perioden 1. april 1957 til 24. november 1971 af alle, der var fyldt 18 år. Indekskontrakterne omfattes af Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing. Princippet er, at opretteren ved pensionering årligt kan opnå et beløb for hver indekskontrakt, der svarer til værdien af 500 kr. i 1956. Det opnås ved, at staten yder et indekstillæg, når betingelserne for indekskontrakterne er opfyldt. Denne ordning er så fordelagtig for opretteren, at systemet blev afskaffet i 1971 – men ikke for de, der havde oprettet indekskontrakter i tide. Og det havde De. Der kunne oprettes indtil seks indekskontrakter for hver person. 3.000 kr. var i 1956 mange penge – lønnen for en forkarl var i Vendsyssel dengang 6100 kr. plus kost og logi. Indekskontrakten kunne oprettes på forsikringsbasis (livrente) eller i banker (udbetaling over en aftalt periode). Udbetalingsperioden skal være mindst 10 år. Der skal hvert år indbetales et beløb, der sikrer udbetaling af grundbeløbet. Indbetales beløbet ikke, fortabes retten til indekstillægget. Derfor er det så væsentligt at sørge for de årlige indbetalinger. Da folkepensionsalderen blev sænket til 65 år, blev indført, at opretteren kan bestemme, at udbetaling skal ske fra det 65. år. I så fald reduceres den årlige udbetaling med 17,5 pct. Da arbejdsmarkedsbidraget blev indført, blev indført, at opretteren kunne forhøje indbetalingen med det beløb, som forsikringsselskabet/banken betaler i arbejdsmarkedsbidrag, såfremt der er tale om en arbejdsgiverbetalt ordning. Såfremt det ikke sker, reduceres den årlige udbetaling. Opretteren kan ikke råde over indekskontrakten. Den kan hæves, men så fortabes indekstillægget. Og denne konstruktion giver anledning til diskussion af fastsættelsen af værdien ved deling af fællesbo i forbindelse med separation/skilsmisse – særligt hvis alene den ene ægtefælle har indekskontrakter. Ved dødsfald vil der typisk være en værdi, såfremt indekskontrakterne er oprettet i en bank. Er de oprettet i et pengeinstitut, vil typisk være aftalt udbetaling til ægtefællen. Der findes mange forskellige kombinationsmuligheder, og De må derfor læse kontraktbestemmelserne igennem. Det er muligt, at De kan foretage ændringer i bestemmelserne.