Hvordan overdrages sommerhuset?

?Jeg skriver til Jer med et spørgsmål om, hvordan man bedst overdrager sommerhuset til sine børn. Her tænker jeg på det økonomiske og det skattemæssige. !Den enkleste måde at overdrage sommerhuset på er at sælge det til børnene for ejendomsværdien minus 15 pct. Købesummen berigtiges delvis ved gaver på 51.500 kr. (2004) for hvert barn. Restkøbesummen kan berigtiges ved, at børnene udsteder et gældsbrev. Det er så op til ejeren af gældsbrevene (Dem), hvorledes der skal betales. Det er muligt, at De næste år kommer i gavehumør igen, og så kan der på hvert gældsbrev afskrives 51.500 kr. (2004), uden at der udløses gaveafgift. Der er en række forhold ved denne enkle løsning, som skal tages i betragtning, inden De beslutter Dem: De mister på denne måde hele ejendomsretten til sommerhuset. Hvis De er bange for, at deres børn ikke vil lade Dem benytte sommerhuset som hidtil, må De overveje, om det er rigtigt at sælge. De vil naturligvis altid kunne "straffe" børn ved at oprette testamente, såfremt de ikke opfører sig ordentligt. Men er det tilstrækkeligt? De får i kraft af gældsbrevene en likvid formue. Påvirker det sociale ydelser, som De i dag modtager? De betaler i dag som gammel ejer og som pensionister en lav ejendomsværdiskat. Deres børn kommer til at betale 1 pct. af ejendomsværdien i ejendomsværdiskat. De kan få indefrosset ejendomsskatten – det kan Deres børn som ikke-pensionister ikke. De har ret til at bo hele året i huset, da De er pensionist og har ejet sommerhuset i en årrække. Denne ret fortabes ved salg. De skal overveje, om sommerhuset skal være særeje for Deres børn. I så fald skal oprettes ægtepagter. Hvis De efter alle disse overvejelser vil gennemføre overdragelsen, skal der oprettes et skøde. Der skal betales tinglysningsafgift. Hertil kommer udgiften til oprettelsen og berigtigelsen, som ligger i størrelsesordenen 6-8.000 kr. Såfremt grunden, hvorpå sommerhuset ligger, enten er under 1.400 kvadratmeter eller ikke kan udstykkes, bliver der ikke tale om, at De beskattes af avancen.