Hvordan påvirker mordet dig?

Psykologisk undersøgelser af, hvordan mordet på Cecilie har påvirket eleverne på Hasseris gymnasium

Alle elever fra Hasseris Gymnasium, som var berørt af mordet, inddrages i undersøgelse.arkivfoto: ajs nielsen

Alle elever fra Hasseris Gymnasium, som var berørt af mordet, inddrages i undersøgelse.arkivfoto: ajs nielsen

AALBORG:Hvordan får man bearbejdet så voldsom en oplevelse, som mordet på Cecilie. Det vil Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet nu søge klarlagt gennem en omfattende videnskabelig spørgeskemaundersøgelse af de mulige psykiske og sociale følger af drabet. Undersøgelsen inddrager alle de elever fra Hasseris Gymnasium, der var berørt af mordet den 3. marts. - Formålet er at sørge for så gode redskaber i krisesituationer, som overhovedet muligt. At vi er klædt på, når tingene sker. Men selvfølgelig handler det her også om at sørge for, at der bliver grebet ind, hvis undersøgelsen viser, at der sidder unge mennesker tilbage efter mordet med store problemer, siger professor Ask Elklit, Psykologisk Institut, nøgleperson i den store undersøgelse. Et 14 sider langt spørgeskema er sendt ud til alle elever i de nuværende 2. og 3. g’er samt til alle de studenter, der udklækkedes i sommer fra gymnasiet. Den studenterflok, Cecilie skulle have været en del af. Undersøgelsen sker i tæt samarbejde med Hasseris Gymnasium, hvor rektor Anders Bach Jensen, lærere og studievejledere har sørget for, at de nuværende elever har fået snakket undersøgelsens formål og indhold igennem, før de er gået igang med at besvare de mange spørgsmål - blandt andet: Hvad var det væreste, du oplevede ved drabet? Hvordan påvirkede drabet din nærmeste familie? Føler du skam pga. noget, der skete i forbindelse med drabet? Professor Ask Elklit håber, at alle modtagere af spørgeskemaet vil bruge tid på at besvare det. - Det er vigtigt for at få et fuldt dækkende billede af omfanget af de mulige eftervirkninger. Ask Elklit venter at have alle besvarelser i hus i løbet af november, og at resultatet af undersøgelsen vil være klar omkring 1. marts. At undersøgelsen skulle risikere at rippe op i det, der skete, og dermed gøre mere skade end gavn tror Ask Elklit ikke på. - Alle erfaringer fra dens slags undersøgelser viser, at de er en positiv oplevelse. Det at få det hele gået igennem giver ofte et nyt perspektiv og hjælper til at få bearbejdet alt det, der skete. Når materialet er klart vil det bliver forelagt ledelse og lærerkollegiet på Hasseris gymnasium.