Skolevæsen

Hvordan sikrer vi velfærd?

I denne valgkamp synes der ingen ende på, hvor meget velfærd, der loves fra alle sider. Sjældent er der set overbudspolitik og forsøg på bestikkelse af vælgergrupper som denne gang.

Heldigvis er vi vælgere ikke til salg, men vil vurdere hvem der kan skaffe muligheder og midler til at sørge for flere offentlige ydelser, noget der af alle efterspørges i disse år. Heldigvis er der mange partier på midten af dansk politik, og helt klart er det også her, vi danskere synes, politikken skal drives. Ude i den kommunale verden, hvor jeg begår mig, er vi vant til brede forlig og løsninger hen over midten, og min fornemmelse derved er, at mindst 90 pct. af vores borgere egentlig er ganske godt tilfredse. Selv om vi alle kunne ønske mere på vores egne interesseområder, og selv om der kunne fordeles anderledes mellem kommunerne, og selv om vi erkender, der er brug for flere midler til både yngre og ældre, og til nedslidte bygninger osv. Jo vi er vores opgave bevidst og skal stramme os an for at kunne optimere driften og udnytte hver krone til borgernes bedste. Men hvordan skaffer vi midler nok til alle de behov, der er. (Engang imellem tænker jeg på, om vi egentlig er lykkeligere end nogle af de fattigere lande, men lad nu det ligge!) Hvis vi skal skaffe alt det lovede, skal vi have en effektiv og god produktion, gerne med en stor stigning hvert år. Det kræver at vi kan konkurrere på det internationale marked. Vi ved, der flytter mange over landegrænser, og vi ved varer transporteres billigt over store afstande. Det kræver en regering, der kan ruste landet til at fungere over grænser. God uddannelse er det vigtigste parameter, men vi skal også kunne fastholde de unge, derfor skal vore f.eks. skatteregler kunne tåle sammenligning med andre steder i verden. Vores tilbud inden for det offentlige fra sygehuse over skoler og ældrepleje skal også kunne tåle denne sammenligning. Vi skal også kunne tiltrække arbejdskraft over landegrænser, og have et globalt land, men også et land med respekt for, når man er her, at følge de fælles spilleregler, vi demokratisk har valgt. Når alle ifølge menneskerettighederne skal behandles ens, giver det desværre enkelte uheldige eksempler, men vi må hver især vurdere alternativet nemlig det, at mange ikke kan integreres i fællesskabet. Miljøet er kommet på dagsordenen, også her må vi arbejde for et godt miljø i Danmark, men også over landegrænser, da vores klima og miljø ikke kun er landsdækkende. Alle partier er med på alt det gode, men spørgsmålet er, hvem der kan sørge for det sker. Efter de seneste seks års udvikling med stærkt stigende indkomster og lav arbejdsløshed, har vi set at den nuværende regering kan skaffe øgede indtægter til den offentlige sektor. Selv om nogle ønsker at sælge et billede af, at der er mange ting der ikke fungerer, viser tørre tal at der bruges flere resurser på næsten alle samfundsgrupper. Faktisk har vi en god skole, vi har en ældrepleje hvor tilfredsheden er stor blandt de fleste ældre, børnepasningen er alt andet lige god, og specialtilbud til børn og voksne stiger voldsomt i disse år. Der har været en tendens til at tale kvalitet og medarbejderdygtigheden ned, det skal vi ændre, og få forståelse af at det faktisk går godt. Også her er der tiltag med kvalitetsreform og gode aftaler med faglige organisationer. Menneskesynet med tillid skal udbredes. Vender vi os til de opgaver, der skal løses i international sammenhæng, har vi en statsminister, der er handlekraftig og velanskrevet ude omkring i verden, det skal vi helst ikke ændre. Der er de kommende år opgaver at løse, og der er holdninger at bearbejde, for et godt land er også et land, hvor vi hjælper hinanden, er ansvarlige og husker at spørge: Hvad kan jeg gøre for mit land. I stedet for en mentalitet hvor der er sagfører med til forældremøder i skolen, og diskussioner om hjemmehjælperen bruger 28 eller 29 minutter i hjemmene. Lad os hjælpe hinanden med at bygge et samfund op i fælles forståelse for de grundlæggende værdier, husk at vi i Venstre vil lave kvalitet i det offentlige, med respekt for det enkelte menneske. Stem på Venstre og vi får midler til alt det, alle har travlt med at love.