Lokalpolitik

Hvordan synes I selv det går i Hjørring Kommune

Med de seneste udmeldinger i Nordjyske ang. budgetforlig og resultater i øvrigt, finder jeg anledning til at spørge ind til, hvordan den valgte kommunalbestyrelse ser på resultaterne.

Er det sådan, at storkommunen er ordentligt implementeret, og stillingerne, er de alle besat og evaluerer man løbende hvordan det virker, eller lader man blot stå til? Det kniber jo i flere forvaltninger med at forvalte inden for lovens rammer. Er I dygtige nok, og får vi borgere faktisk hvad vi kan forvente, med jer som folkevalgte. Eller er I blot ekspeditionskontor for det, som KL aftaler, med FINMIN, som med rette kan benævnes, som det "Minimalstatsbras" som regeringen så inderligt ønsker sig at gennemføre ad bagvejen. Er der i KL-aftalen taget højde for, fremskrivning af kommunens lovpligtige udgifter? For de, indirekte behovsstyrede og lovbestemte forpligtigelser. Både de som kommunen løser, og de som kommunen i 2008 ikke formåede at løse? Vis os tallene i f.eks. NORDJYSKE. Finder I det rimeligt, at I som politikere frikender jer selv i forbindelse med ansvaret for et kaotisk jobcenter, der skifter medarbejdere, som vi andre skifter underbenklæder. Med den heraf følgende mangelfulde kompetence. En jobformidling, der end ikke formår at håndtere følsomme og personlige oplysninger, som de i øvrigt har aftvunget borgerne. Der smøles med sagsbehandling i en sådan grad, at folk tvinges fra hus og hjem.? Kunne kommunen ikke iværksætte en form for kvalitetsselvkontrol, ja og offentliggøre resultaterne f.eks. i NORDJYSKE. For ligesom at holde skatteborgerne ajour med de valgte politikeres duelighed, eller det modsatte.