EMNER

Hvordan undgår man, at jobmarkedet går i stå?

Eigil Andersen (SF): - I forhold til kommunerne, så lavede S og SF et udspil, der siger, at der skal være en vækst på 1,8 procent. Regeringens plan om nulvækst er jo reelt en besparelse, og det bliver endnu mere grotesk, når arbejdsløsheden stiger. Man må håbe på, at der kommer et valg hurtigt, så kommunerne kan få bedre vilkår. Bent Bøgsted (DF): - Vi skal være klar over, at der er blevet ansat utroligt mange i det offentlige de seneste år. Der er ansat 5000 ekstra på hospitalerne, og det er jo heller ikke sådan, at der ikke er ansat folk i kommunerne. Der er en hel del usikkerhed, indtil man ved, hvad nulvæksten betyder og indtil da går der en masse rygter, men man skal passe på ikke at overreagere. Torben Hansen (S): - Vi har foreslået at fremrykke offentlige investeringer for at holde hånden under arbejdsmarkedet. Samtidig bør man indføre en isbryderordning, så de unge nyuddannede kan komme ind på arbejdsmarkedet. På den måde undgår vi, at de ryger ud i langtidsledighed og samtidig får virksomhederne glæde af deres kompetencer. Ulla Tørnæs (V): - Jeg tror ikke, svaret er, at man opfinder nye ordninger. I stedet skal man være opmærksom på de muligheder, som den aktive arbejdsmarkedspolitik allerede giver. Desuden afsatte vi med Ungeaftalen et beløb, hvor man i samarbejde med Akademikernes Centralorganisation skal se på, hvordan man kan skaffe nyuddannede i arbejde inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Det er lige sat i gang, så lad os nu lige give det tid til at virke.