Redningsvæsen

Hvorfor Aalborg?

Ang. lægeambulancen i Aalborg. Hvorfor skal Aalborg have den fantastiske gode ordning, når amtet ikke har råd til det? Ordningen koster ca. 6 millioner på årsbasis, og så er den ikke engang døgnbetjent. De penge kunne bruges til at bevare ambulancerne i Støvring, Brovst og Farsø. Nedlæg beredskabet i Nibe og Fjerritslev, der er få kilometer til Løgstør, og for Nibes vedkommende en fortrinlig kørevej til Aalborg. Tage Christensen fhv. udrykningsleder, Otiumvej 1, Aalborg