Hvorfor acceptere vikarer?

Som det fremgik af artiklerne i NORDJYSKE søndag 20.8., er der glæde i Pandrup

over, at der nu igen kommer gang i produktionen i Flextronics-bygningen. De kinesiske ejere har nøje valgt Nordjylland som hjemsted for deres produktion af fladskærme, og man har stillet betingelser om bl.a. medarbejdernes ansættelsesvilkår. Så vidt jeg kan bedømme, vil man have en kerne af faste medarbejdere, suppleret med en stor gruppe af vikarer. Meningen med det hele er naturligvis at gøre foretagendet så fleksibelt og billigt som overhovedet muligt. Det drejer sig om at holde udgifterne nede og tjene penge til aktionærerne. Ledelsen har argumenterne på plads. I en globaliseret verden er konkurrencen hård. Produktionen skal trimmes, hvilket bl.a. indbefatter at medarbejderne skal presses til det yderste. Det drejer sig om at arbejde i permanent krisetilstand. Hvis virksomheden skal klare sig i den globale konkurrence, så er nøgleordene for ledelsen mere overarbejde, underbemanding, fleksibilitet, stress og frasortering af besværlige, arbejdsskadede og ældre medarbejdere. På virksomheden i Pandrup vil man ikke arbejde til lager. Man vil arbejde efter princippet ”varer til tiden” eller nærmere ”de rette varer til rette tid og sted”. Som det fremgår, sikrer man sig ved hjælp af underleverandører, at de nødvendige materialer altid er til stede, så man undgår pauser i produktionen. Medarbejderne er således under konstant pres for at kunne levere varer til tiden, og vikarerne ryger ind og ud alt efter ordretilgangen og skiftende konjunkturer. I den lagerløse og underbemandede trimmede produktion vil ledelsen søge at maksimere tempoet til en automatisk proces med løbende forbedringer. Der kommer til at opstå et proletariat af vikarer, som ryger ind og ud af produktionen, og som skal være parate til med kort varsel at arbejde på alle tider af døgnet. For mig at se, er det lidt uforståelig, at fagforeningen 3F uden videre accepterer den opstillede model. Måske er det udtryk for, at fagforeningerne har mistet tidligere tiders styrke og bare skal være glade for, at der overhovedet bliver oprettet arbejdspladser. Det kan jo også være mig, der tager fuldstændig fejl.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk