Detailhandel

Hvorfor ændre på lukkeloven?

Hvad er formålet med at ændre på lukkeloven?

Vil regeringen lave dårligere forhold for de ansatte, eller er det for at give bedre fortjeneste til storaktionærerne? Der har aldrig været mere tid til at handle - vi har aldrig haft mere fritid. Det er lykkedes den danske befolkning at få en arbejdstid, hvor der også er plads til familien - er det dét, man vil fratage de butiksansatte? Må de ikke kunne planlægge at holde fri en dag om ugen sammen med den øvrige familie og dermed samles i fælles interesse? Jeg mener, der er mange aspekter i dette lovforslag. Bliver lukkeloven ændret, vil transportsektoren også blive berørt. Der vil være behov for, at varer bringes til forretningerne. Vi ser mange gange, at det er studerende, der forestår meget af det arbejde, der foregår efter normal åbningstid. De vil dermed nemt kunne få et længer uddannelsesforløb, og det er vel det modsatte, regeringen vil. Børnehaverne skal have længere åbningstider hvis servicen skal bevares - igen her skal flere familier deles på den fælles fridag. Rigtig mange bliver berørt af dette i negativ retning. Små samfund med den lille købmand vil få det meget svært. Vi ser det allerede, når der skal ske et generationsskifte. Det er næsten umuligt at sælge forretningen, og det bliver endnu sværere. Flere og flere forretninger vil komme til at stå tomme - det bliver til nogle spøgelsesbygninger, de små samfund vil uddø. Tør regeringen, sammen med Dansk Folkeparti, gennemføre et sådan lovforslag, der kun tilgodeser storaktionærerne og lader en lavtlønsgruppe i stikken? Jeg frygter, at hvis denne lov gennemføres, vil det blive helt normal at arbejde på alle mulige tider uden at få en ordentlig løn for det. Vi skal som fagbevægelse følge udviklingen meget tæt, så der ikke sker misbrug af den danske arbejder. Lad os som fagbevægelse i Danmark, stå sammen om denne opgave - regeringen skal have kamp til stregen.