Fiskeri

Hvorfor aflive småfiskeriet?

VK-regeringen og Dansk Folkeparti har stået bag en af de største ændringer i dansk fiskeri nogensinde:

Reformen om Fartøjskvoteandele eller Ny Regulering, som den også kaldes. En reform, der er direkte årsag til, at dansk fiskeri nu udvikler sig i en ikke bæredygtig retning til stor skade for både miljøet, lokalsamfundene og fiskebestandene. Med Ny regulering får hvert fartøj tildelt en procentandel af Danmarks samlede kvote baseret på, hvor meget de har fisket inden for en årrække. Kvoterne knytter sig altså til fartøjerne, som dermed pludselig blev flere penge værd. Helt konkret betyder det, at en stor del af især de mindre både, og dermed deres andel af kvoten, opkøbes af - som oftest ¿ ejerne af større fartøjer. Det er en udvikling med flere uheldige sider. For det første påfører en stor trawler havbunden større skade end en mindre trawler, denne større skade har en negativ effekt på havets økosystem og hele bæredygtigheden af fiskeriet. For det andet vil de mindre garnfartøjer og snurrevodsfartøjer med stor sandsynlighed forsvinde ud af det kommercielle fiskeri pga. den nye reform, fartøjer der ellers fisker skånsomt og dermed mere bæredygtigt. For det tredje kræver de større og mere effektive fartøjer mindre arbejdskraft for at hive den samme mængde fisk i land som på små fartøjer. Det resulterer i, at færre ansættes i fiskeriet og at fiskeriet vil derfor gå ned eller helt forsvinder fra de mindre byer - noget der desværre allerede er en realitet mange steder i Danmark. Den nuværende regering har altså ikke formået at styre dansk fiskeri i den rigtige retning nemlig hen imod en bæredygtig fremtid. Den har faktisk gjort det modsatte, og det kan de danske småhavne, fiskebestandene og havmiljøet ikke være tjent med.