EMNER

Hvorfor altid kritik

4. oktober om formiddagen blev jeg ramt af en blodprop i hjertets kranspulsåre og der blev straks ringet 112.

Falck ankom i løbet af ca. syv minutter, og falckredder og paramediciner orienterede om alt, de foretog sig, og der blev taget beslutning fra Ålborg sygehus syd om direkte overførelse for operation. Ambulancen blev mødt af en hjertelæge fra Ålborg syd i Brønderslev, og ved ankomst til Sygehus Syd stod et lægehold klar til at tage i mod. Megen ros og taknemlighed til hele holdet, og ved senere indlæggelse i Hjørring på 202.A. Jeg har det rigtig godt i dag..