Mejerier

Hvorfor ansætte endnu flere kontrollanter?

ARLA:Efter deltagelse i efterårets kredsmøde i Arla, hvor altdominerende emne Arlagården, kan man efter gennemlæsning af omdelte materiale og lyttende til oplægget omkring projektet, kun føle sig lettere rystet. Vi har her til lands verdens strengeste miljølovgivning, verdens bedste husdyrbekendtgørelse samt det største antal offentlige kontrollanter pr. erhvervsudøvere. På trods af dette vil Arla bruge et millionbeløb, som yderligere vil belaste afregningsprisen, på at kopiere eller videreudvikle gældende regler med ansættelse af endnu flere kontrollanter til følge. F.eks. vil man opstille normer for håndtering af plastic, gamle batterier og jern, tvungen månedlig dyrlægebesøg, tage stilling til om køerne skal på græs, om der må være rygstød over køerne, regler for afsætning af tyrekalve, jorunalføring af dagligt forbrug af varmt vand og kemikalier, rækken er uendelig for ansatte, som nødvendigvis skal videreudvikle konceptet for ikke at overfløddiggøre egne stillinger. Hvor går grænsen? Skal vi producenter til at aflægge besøg på vore mejerier, med vores begrænsede viden om mejeridrift, for at kigge dygtigt og veluddannet personale over skulderen, for at bese, om de gør deres arbejde ordentligt? Nej, vel. Det må dog være parallellen til, at vi producenter skal kontrolleres af ansatte i mejeriet, som ikke har mere begreb om praksis i landbruget, end hvad de har læst i ugebladet "Se og Hør". Det forekommer næsten latterligt, at erhvervsudøvere, som har ansvaret for forrentning af 10-20-30 millioner, skal spilde tid på besøg af personer, som måske dårligt kan administrere en månedsløn. Det er min klare opfattelse, at mange repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer efter mange års hårdt arbejde for MD-Arla er slidt op, og til tider så afkræftet, at man siger nå og ja til alt, for at få mødet afsluttet hurtigst muligt. Der skal ikke være tvivl, om at jeg mener, at grænsen for, hvad vi ejere af mejeriet skal affinde os med fra vores ansatte ledelses side, er klart overskredet, og at kun en udskiftning blandt de sammenspiste vil kunne retfærdiggøre den ansvarlige landmandsgerning vi til daglig udfører, til glæde for os selv, og til gavn for mejeriet. Ét står klart: Skal vi fremover bevare vores dyrt betalte rettigheder over for en magtbegærlig ledelse, som nu tillige bilder sig ind, at man er bedre til at tage hånd om bedriften end os, må vi til at vælge vores tillidsrepræsentanter efter andet kriterium, ikke hvem der helst vil hjemmefra, men hvem der kan varetage vores interesser bedst muligt. Husk det er ledelsen, der er ansat til at arbejde efter vores retningslinier, og ikke omvendt. Derfor kolleger, er I enige, glem trætheden, find jeres egnede kandidater, og lad stemmesedlen tale på de kommende kredsmøder.

Forsiden