Hvorfor ansætte imamer?

Siden 2005 har jeg via Folketingets Retsudvalg gentagne gange fremsat en række af spørgsmål til justitsminister Lene Espersen i forbindelse med kriminalforsorgens tilgang og holdning til, at flere og flere imamer er tilknyttet de danske fængsler.

Ja, flere steder har man ligefrem fundet det nødvendigt at ansætte lønnede imamer. I DF har vi mere end svært ved at se det rimelige i, at danske skattekroner skal gå til at lønne muslimske imamer i fængslerne. Derfor er jeg dybt rystet over, at regeringen i en tid, hvor statsministeren udtrykker et ønske om mindre religion i det offentlige rum, nu går ud og ansætter 17 nye imamer til at prædike islam i de danske fængsler. Beslutningen vil givet medføre en stigende islamisering af danske kriminelle og har mere end vanskeligt ved at se den dybere visdom i regeringens imam-initiativ. Det er meget naivt, at man fra en offentlig myndigheds side tror, at imamer kan hindre radikalisering i stedet for at gøre det værre. Det ser ud som om, at man har glemt, at det var danske imamer, der var med til at starte Muhammed-krisen. Mange af de danske imamers fremherskende tolkninger af islam er mildest talt ufredelige, og det er derfor på grænsen til det uansvarlige, når den danske regering ønsker at, der skal prædikes mere islam i de danske fængsler - tilmed med statsstøtte. Statsministeren har ligeledes ved flere lejligheder udtrykt et klart ønske om mindre religion i det offentlige rum, hvilket jeg kun kan bakke fuldt op bag. Det er mig derfor en gåde, at regeringen nu ansætter en gruppe imamer til at trække mere religion ind i de danske fængsler med dertilhørende høj risiko for øget islamisering af kriminelle muslimer i danske fængsler. Efter DF's opfattelse bør det være frivillige som bruger eres tid på at prædike islam i fængslerne, eller de ansatte selv som står for opgaven. I Nyborg Arrest har en lønnet imam eksempelvis brugt arbejdstien på at spille skak med de indsatte. Hvorfor skal skatteyderne dog betale for det!