Hvorfor betaler amt ikke tariffen?

Svar på Gunhild Bach Nielsens indlæg 20.3: At formanden for amtets undervisnings- og kulturudvalg omsider vil deltage i debat om billedkunst som katalysator og motor for det nordjyske samfund, er en positiv ting.

Nordjylland 22. marts 2005 22:34

Når hun i den forbindelse mener, at jeg kommer med ukorrekte eller direkte usandfærdige oplysninger, kræver det dog en replik. Bach Nielsen nævner udvekslingen af danske og estiske kunstnere som et eksempel på, at jeg kommer med ukorrekte eller direkte usandfærdige oplysninger. Det er et forhold, Gunhild Bach Nielsen allerede én gang før har bragt på banen. Dengang var det heller ikke udvekslingen mellem danske og estiske kunstnere jeg refererede til, når jeg skrev, at amtet har set det som sin opgave at importere ubetalt arbejdskraft fra de baltiske lande. Som det fremgår af amtets kulturelle handlingsplan fra år 2000, og mine indlæg i NORDJYSKE 12.2.2002 og 29.5.2003 og 16.3.2004 og 6.3.2005, er det et helt andet amtsligt projekt der tales om. På side 40 i ovennævnte handlingsplan kan man læse, at amtet ser det som sin opgave at etablere og formidle udstillinger af estisk billedkunst til Nordjyske kunstforeninger. I den forbindelse vil man låne de estiske kunstneres værker og organisere at disse arbejder formidles videre til kunstforeningerne. Som det er beskrevet her, kan der ikke være tale om en gallerivirksomhed, hvor amtet driver en forretningsmæssig virksomhed. Så vidt jeg har forstået, kan amtet slet ikke drive butik, fordi det ikke er lovligt, at amtet driver forretning. Derfor må man konkludere, at der her er tale om en kunstbegivenhed. En forestilling, der kan sammenlignes med et foredrag, en teaterforestilling eller en musikforestilling. En situation, hvor der naturligvis skal betales honorar. På side 40 i den kulturelle handlingsplan kan man så læse, at honorar slet ikke er en del af det omtalte projekt. At amtet ikke betaler noget til de estiske kunstnere, når de arbejder for amtet. Som det står formuleret på side 40 i den kulturelle handlingsplan fra år 2000: "Det forudsættes, at kunstnerne ikke modtager honorar for udlån". Det vil med andre ord sige, at amtet ikke betaler den normale danske tarif. Altså det beløb, der betales, når man i en udstillingssituation benytter sig af billedkunstneres arbejde. Derfor må man konkludere, at Nordjyllands Amts undervisnings- og kulturudvalg optræder som operatør ved import af ubetalt arbejde fra de baltiske lande. Det udvekslingsprojekt, Gunhild Bach Nielsen idelig henviser til i sine svar og artikler, omtales et helt andet sted i den kulturelle handlingsplan. Man finder omtalen af udvekslingsprojektet på side 37, og det fremgår tydeligt af den kulturpolitiske handlingsplan, at udvekslingen af kunstnerne er et helt andet projekt. Forøvrigt er det heller ikke de samme billedkunstnere, der deltager i disse forskellige projekter. Jeg kan kun opfordre til, at alle, der ikke ved, hvad der er op eller ned i denne sag, selv anskaffer sig et eksemplar af amtets kulturelle handlings plan. Her kan man så selv bedømme, hvem det er, der fremkommer med ukorrekte eller direkte usandfærdige påstande. Og så ser jeg forøvrigt frem til en mere konstruktiv og positiv debat med Bach Nielsen.

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...