Hospitaler

Hvorfor bliver Østvendsyssel ladt i stikken?

SYGEHUSE:Jeg har ellers ikke tænkt mig at deltage i yderligere debat, men Ole Michaelsen (21.5. og 4.6.) har ikke forstået budskabet i mit indlæg, så jeg synes at jeg endnu engang vil pointere, at det handler om at bevare uændret akutsygehusfunktion i Østvendsyssel. Netop i disse dage har amtets sundhedsudvalg besluttet sig for at lukke Skagen Sygehus p.g.a. såkaldt lægemangel. Så har udvalget opnået, hvad man har ønsket og lagt op til siden sidste efterår. Udvalget har været med til at skabe urimelige, uinteressante og utrygge arbejdsforhold, som medførte, at lægerne søgte andre stillinger. På den måde, ad bagveje, har udvalget fået sin vilje igennem. Desuden har udvalget lukket akutkirurgien på Frederikshavn Sygehus. Nu vil udvalget afskaffe skærpet vagtberedskab for narkoselæger, hvilket vil medføre afskaffelse af traumemodtagelsesfunktionen (modtagelse af akutte tilskadekomne)! Samtidig er der også lagt op til afskaffelse af akut gynækologi og fødsler. Man foreslår så oprettelse af en jordmoderledet (altså uden læger) fødselsklinik, som kun et fåtal vil bruge, og ikke som udvalget forventer 200-400 fødende. Når man laver sådanne omstruktureringer, vil det medføre lægeflugt, og så vil det igen hedde sig, at man vil være nødt til at lukke afdelinger på grund af lægemangel. Det er den såkaldte salamitaktik, hvor der amputeres stykke for stykke, så der til sidst intet er tilbage. Hvorfor skal Østvendsyssels befolkning være ringere stillet end dem i Vestvendsyssel? Så vidt jeg véd er befolkningstætheden større i Øst- end i Vestvendsyssel. Og jeg taler ikke om, at Hjørring Sygehus' funktioner skal reduceres eller nedlægges. I Københavns Amt, hvor befolkningsantallet svarer til Nordjyllands Amt, men i et meget mindre geografisk område, er der tre store sygehuse, jævnt og strategisk fordelt i hele amtet, mens der her i Nordjylland arbejdes på kun at have 2 sygehuse: 1 i Aalborg og 1 i Hjørring. På den måde lader man Østvendsyssel fuldstændig i stikken. Og hvad har regeringen med lokalpolitikernes forvaltning og planlægning at gøre? Det forstår jeg ikke helt. Det hænger ikke logisk sammen, at man bygger nyt sygehus og nye fødegange i Frederikshavn, for at lukke det eller lave det om til en langtidsmedicinsk afdeling, evt. revalideringscenter eller plejehjem. Så bygger man i Aalborg og Hjørring til flere hundrede millioner, i stedet for at udnytte de eksisterende ressourcer. Hvordan kan det være, at politikere, der netop er opstillet i Hjørring og omegn, taler så meget om nedlæggelse af akutfunktionerne på Frederikshavns Sygehus? Hvem er det, der benytter sig her af vælgerne, og ser bort fra politiske holdninger om at sikre den enkelte borger den bedst mulige behandling? Skal man centralisere for centraliseringens skyld, vælge længere ventelister og dyrere og ringere behandlinger? For øvrigt vil jeg gøre Ole Michaelsen opmærksom på, at jeg ikke er medlem af Enhedslisten. Hvad andre læger og jeg stemmer på, er uinteressant, og har intet at gøre med at sikre patienterne den bedst mulige behandling. Jeg interesserer mig ikke specielt for politik, men er en læge, der går op i min lægegerning.