Sæby

Hvorfor denne forskel i buspriser?

Birgit Hansen har sendt et indlæg i debatten om børn, der skal betale forskellige priser for at komme fra det samme sted hen til skolen.

Birgit Hansen udtaler sig som borger i Dybvad området i denne sag.

Birgit Hansen udtaler sig som borger i Dybvad området i denne sag.

Det er mig ubegribeligt, at der må være forskel på buspriserne. Og det efter vi har været igennem en harmonisering? Formanden for BogU udvalget udtaler: "Det er jo et åbenlyst dilemma, når der er nogen, der kører for 85 kroner, og nogen der kører for det dobbelte. Men vi er nødt til at se det her fra et helikopter-synspunkt - I udvalget er der bekymring for, at det her vil få konsekvenser ud over Sæby-området, så vi er nødt til at stå fast". siger Paul Rode Andersen. Her er det, jeg må spørge: Hvorledes forklarer helikoptersynspunkt flertallets beslutning? Gør det beslutningen mere logisk? Uddyb gerne dette. Endvidere er der bekymring for, at det vil få konsekvenser? Hvilke? Hvordan kan det være så svært at indse, at det er åbenlyst tåbeligt, at nogle elever skal give det dobbelte for at komme med bussen? Forklar os det dog, så der en mulighed for at forstå denne disponering fra udvalget. Det virker meget ulogisk.