Hvorfor denne tavshed om svømmehal?

Hvorfor man vil placere hallen på et markområde langt væk fra de beboere i Aalborg Øst, som man igennem 20-25 år har lovet en svømmehal helt tæt på skoler, institutioner, foreninger og familier, spørger Jørgen Andersen.Arkivfoto

Hvorfor man vil placere hallen på et markområde langt væk fra de beboere i Aalborg Øst, som man igennem 20-25 år har lovet en svømmehal helt tæt på skoler, institutioner, foreninger og familier, spørger Jørgen Andersen.Arkivfoto

BUDGET:Torsdag 20. september nåede man frem til 1. behandlingen af budgettet i Aalborg Byråd. Det var en fornøjelse at høre, hvordan der fra alle sider fremføres vilje til at give skolerne et ordentligt løft. Det eneste parti, der var lidt uldent i mælet var Socialdemokraterne, men mon ikke man under forhandlingerne finder en stor pose penge frem til skolerne. Alt andet vil være sørgeligt, overfor et skolevæsen der trænger gevaldigt. Et andet område hvor Socialdemokraterne skøjtede lidt hurtigt hen over et emne var, da det kom til den store investering på omkring 85 mio.kr. ved Gigantium, hvor man gerne vil have en ny svømmehal og et wellness center til at ligge. Socialdemokraterne var nu ikke de eneste, der gik let hen over denne store investering og problematiske placering. Alle de andre partier, på nær SF der ønsker en placering i midten af Aalborg Øst, fandt ingen grund til at begrunde, hvorfor man vil placere hallen på et markområde langt væk fra de beboere i Aalborg Øst, som man igennem 20-25 år har lovet en svømmehal helt tæt på skoler, institutioner, foreninger og familier. Jeg ved ikke hvor mange gange, man har diskuteret denne hal, og den har flere gange været et af hovedspørgsmålene ved budgetforhandlinger. Det har hele vejen igennem ligget i kortene, at den skulle ligge centralt i bydelen og være med til at give området et kvarterløft. Nu besluttes en Gigantium placering tilsyneladende, uden at nogen politikere ønsker at begrunde og italesætte placeringen. Fra Borgerforum i Aalborg Øst er der kommet en klar udmelding på en central placering, og jeg har en stærk fornemmelse af at andre foreninger, institutioner, skoler og den enkelte borger i Aalborg øst ønsker det samme. På samme måde tror jeg, at Aalborg Svømmeklub og SIFA hælder til den centrale placering. Jeg mener også, at socialdemokratiske politikere som Anne Kirstine Olesen og Mai-Britt Iversen, der er meget interesseret i Aalborg Øst forhold, skylder offentligheden nogen begrundelser for Gigantiummodellen fremfor den centrale placering. Men - alt i alt undrer jeg mig meget over den larmende tavshed og lukkethed i denne sag fra diverse interessenter. Hvad mon det skyldes?