Gymnasiale uddannelser

Hvorfor dog lukke gymnasium?

FJERRITSLEV: olk i Fjerritslev har skrevet et postkort i gigastørrelse for at få amtsrådspolitikerne i tale. Postkortet, der naturligvis er borgernes protest mod amtsrådets uforstandige planer om at nedlægge Fjerritslev Gymnasium, er underskrevet af måske flere hundrede af byens borgere. Som gæst i Fjerritslev er det ikke vanskeligt at se, at hovedstaden i Han Herred synes at have ret til at beholde sit gymnasium. Ja, det kan synes mere rimeligt, at Aalborg nemmere kan undvære et af sine gymnasier, end at Han Herred kan undvære sit. Det synes rimeligt at spørge, hvorfor Fjerritslev Gymnasium skal have "kniven på struben". Det vil være vanskeligt at se noget forstandigt og ansvarligt i at nedlægge det velfungerende gymnasium i den lille by. Ud over at være en fremragende og nødvendig gymnasieskole for byen og for hele Han Herred skaffer skolen eksistensmulighed til alle de mennesker, der fungerer der som undervisere og som andet nødvendigt personale. Men ikke nok med det. Mange af gymnasiets lærere og andet personale bor i Fjerritslev og omegn og gør deres indkøb i byen. Rigtig mange forretningsdrivende nyder godt af gymnasiets og de ansattes tilstedeværelse som grundlag for deres eksistens. Det er i det hele taget et aktiv for et lokalsamfund at have en højere læreanstalt som en del af dette. En lukning af gymnasiet kan få katastrofale følger for dette relativt lille lokalsamfund. Politikerne kan ikke undgå at se Han Herred som et yderområde. Derfor må enhver politiker, der vil yde støtte til et sådant yderområde, for fulde sejl gå ind for, at byen og egnen beholder sit gymnasium. Hvilken seriøs politiker tør gå imod en sådan indstilling Fremprovokeret af de dystre planer og truende skyer fra Nordjyllands Amtsråd tilbyder Egnsbank Han Herred at bygge et kollegium, der kan lejes af Nordjyllands Amt på gunstige vilkår. Det påtænkte kollegium skal være et sted, hvor gymnasieelever, der måske ikke bor lige i eller i nærheden af gynmasiebyen, kan tilbydes kost og logi i deres gymnasietid. Kollegieprojektet skal være med til at gøre Fjerritslev Gymnasium mere attraktivt. Det er særdeles positivt, at lokalsamfundet på ansvarlig vis tager sagen i egen hånd, når de egentlige ansvarlige i amtsrådets synes at svigte. Enhver må håbe, at det prisværdige initiativ vil få amtsrådets negative planer vendt til noget positivt