Hvorfor dog så bureaukratisk?

STRUKTUR:Her op mod januar 2004 er vi mange, der venter spændt på en betænkning fra Strukturkommisionen, som vil give et fingerpeg om, hvordan den kommunale struktur skal se ud fremover. Der har også i de sidste dage været en del artikler i NORDJYSKE Stiftstidende, som meget omhandler for eller imod en sammenlægning af kommunerne, men meget lidt om hvorfor. Det må være opgaveløsningen, der i sidste ende afgør, om det er en god eller dårlig idé, ellers er det svært at se formålet. Dybest set foregår debatten på et meget overordnet niveau, selv om det er et vigtigt emne der kommer til at berøre os alle, måske mere end vi aner i dag. Og hvorfor skal det hele dog være på en uvedkommende og bureaukratisk facon, når vi dog er levende mennesker med en vis grad af fantasi og humor tilbage, samtidig med at vi som danskere bekymrer os om det samfund, vi lever i? Så vi syntes det er på tide med en levende politisk debat, hvor der er plads til at forholde sig til konkrete områder, hvor der skal løses en opgave, også i en fremtidig struktur. I debatten, som er foregået indtil videre, er der ikke nogen, der har forholdt sig til, hvordan en række specialiserede opgaver inden for socialområdet skal løses, med eksempelvis udviklingshæmmede, misbrugere, sindslidende, autister. Er det tilstrækkeligt at tro, at alle opgaver, med disse grupper kan løses i lidt større kommuner, på en måde hvor fagligheden har 1. prioritet, så de får det rette tilbud? Svaret vil vi gerne have fra jer politikere, da det i sidste ende er jer der kommer til at tage beslutningerne om en fremtid kommunal struktur. Så fra Socialpædagogernes Landsforbund i Nordjylland, vil vi gerne have jer nordjyske politikere på banen, uanset om i er valgt til folketing, amtsråd, byråd eller blot ønsker at være det. Derfor vil vi til den af jer, der bedst formår at skabe en levende og spændende debat om strukturkommisionens arbejde, med fokus på det sociale område, udlove en gevinst, hvor i kan få jeres helt personlige budskab direkte ud til 3200 potentielle vælgere. Gevinsten er en helsides artikel i vort lokalblad "SL Nordjylland", med et oplag på 3800 eksemplarer, som sendes til vores medlemmer i hele Nordjylland, samt en række samarbejdsparter. SL Nordjylland vælger frit mellem de debattører der melder sig på banen, og den måde de formidler deres budskab på, men er der ingen der falder i vores smag, vil siden blive præget af et stort billede af Thorvald Stauning, som var en af de store folkelige politikere.