Hvorfor dog straffe dårligst stillede?

Så er integrationsminister Rikke Hvilshøj på "krigsstien" igen.

Nu vil hun sende en familie ud af landet, hvor moderen er psykisk syg og har været indlagt flere gange. Børnene er tvangsfjernet. Mon der er behandlingsmuligheder for dem i Kosovo? Danmark er på overfladen et dejligt og hyggeligt land. Men kun på overfladen. Stemningen ligner meget den, der herskede syd for grænsen for 60-70 år siden. Ganske langsomt og umærkeligt strammes nettet om flygtninge og indvandrere. Jeg er ganske vist medlem af Socialdemokraterne, men man kan nu engang ikke være enig i alt, hvad partifællerne laver. Jeg er enig i det meste, men det seneste integrationsforlig, som Socialdemokraterne har indgået med regeringen og DF, er jeg bestemt ikke enig i. Den aftale er der mere pisk end gulerod i. Hvis man skal til at straffe i forvejen dårligt stillede på pengepungen, forstår jeg ikke noget. Jeg blev socialdemokrat i sin tid, fordi jeg dengang anså partiet for, at stå på de dårligst stilledes side? Efter min mening er det efterhånden DF, der regerer her i landet. Så kan jeg kun sige, som der engang blev sagt i tv: "Det fand'me uhyggeligt du"!