Hvorfor er alternative så dårlige til at fremvise resultater?

BEHANDLING:Min moral har altid været: Hvis du ikke ved nok om en ting, så ti stille og lyt eller undersøg det. Først da kan du tillade dig at ytre dig om sagen – først da er du kvalificeret til at give udtryk for dine synspunkter. Men det er jo uhyggeligt, hvordan pressen samt mange inden for det etablerede sundhedssystem tillader sig at kommentere noget, som de meget synbart ikke har den fjerneste forstand på. Jeg respekterer fuldt ud en værdig modstander i en intelligent diskussion, men det er hovmod at nedgøre noget, som man ikke har sat sig ind i. Da jeg i 1972 startede den første profesionelle zoneterapiskole her i landet, var mennesker parat til nytænkning, de var trætte af, at få udleveret en recept hen over bordet. De havde helt andre behov – de begyndte at mærke sig selv på en anden måde, de ønskede ikke længere kun at få symptombehandling, og derfor gik de andre veje. Positivt at de ville noget mere med sig selv, men en falliterklæring m.h.t. lægestanden, at de ikke kunne mere og stadig ikke kan mere! Branchen fik med andre ord et stort opsving og har fortsat sin udvikling på godt og ondt. For vel er der brodne kar både inden for det undervisnings- og behandlingsmæssige, men så længe det etablerede sundhedssystem atter og atter siger "jeg alene vide", på den måde kommer vi ikke i dialog. Hvis vi skal nærme os hinanden, for det viser tiden jo er nødvendigt, så må det etablerede system forstå, at den alternative sundhedsbranche ved og forstår noget som lægerne ikke fatter, og som de måske heller ikke skal forstå, men dialogen må handle om en ensartet basis-uddannelse, som handler om at kende kroppens opbygning, funktioner og sygdomme. Har det etablerede sundhedsvæsen sovet i timen? Hvis vi ser til udlandet, er der helt anderledes ekspansion i udviklingen. Det ser ikke godt ud eksempelvis, at en af mine bekendte har været nødt til at tage til Tyskland for at få behandling for sine cancersvulster, og nu er i god bedring. . Inden for den alternative sundheds-branche er der stor en opmærksomhed og kærlighed til klienten. I mange uddannelser er der også indlagt meget personlig udvikling. Med henblik på al den omtale, der har været, at det er spild af penge at tage en uddannelse, og at det er umuligt at få job bagefter. Så vil jeg da gerne sidestille det med uddannelser indenfor accepterede faggrupper, hvor der også er arbejdsløshed at komme ud til. Jeg mener, at vi hver især har fået en hjerne for at bruge den. Brug tid på at undersøge markedet - få en snak med lederen, mærk efter er det stedet for dig - få adresser til andre, der er uddannede, kontakt dem og hør hvad de mener om det eventuelle uddannelsessted. Det er aldrig spild af penge, fordi man under alle omstændigheder får en god og dyb udvikling selv. Men man må også forstå, at man som regel indenfor det alternative sundhedsvæsen arbejder som selvstændig, og de færreste har format til og kan klare at være selvstændige erhvervsdrivende, sådan er det. Der er skoler, der lover eleverne guld og grønne skove bagefter, uddannelsen er færdig, ja, det er da forkasteligt . Men der er mange meget fine uddannelsessteder, den ros skal branchen have. Men samtidig ser jeg også med bekymring på den branche, der er ved at få indpas på det spirituelle område, og hvor skolerne åbner op til elevernes indre sansning (clairvoyant), og hvor eleven ofte slet ikke får sin egen udvikling med, der lurer en stor fare for klienten og for terapeuten selv - den uddannede kan risikere at få psykiske problemer bagefter. Hvorfor har den alternative sundhedssektor været så dårlige til at vise resultater og forske (på deres måde)? Skal du også leve af det, så er det umuligt også at forske. Det vil være enten-eller, og dermed kommer så næste problem med at få løn for sin forskning, og også at være politisk engageret er kun for de få. Der savnes meget at mennesker, der har haft positive oplevelser i det alternative sundhedssystem tør ytre sig både i pressen som til deres læge, men man savner også dynamiske terapeuter, der har mod til at ytre sig i medierne – arbejdet gør ikke sig selv. Der bliver lagt rigtig mange penge i den alternative sundhedssektor, hvorfor skulle det være nødvendigt, hvis ikke det var, fordi det etablerede ikke hjælper. Befolkningen har gennem årene lagt rigtig mange penge gennem vor skat til et sundhedssystem, som vi ikke engang bruger. Er det ikke på tide, at pengene følger patienten! Men I, mine kære læsere, I er nødt til ikke kun at læse dette, men komme på barrikaderne, tage ansvar for jeres liv gennem at fravælge og vælge til – det der er bedst for jer. Og stadig håber jeg på et fornuftigt samarbejde til Ministeriet. Det er ikke umuligt at tænke nyt, men der må mennesker til, der har erfaring og dygtighed.