Redningsvæsen

- Hvorfor er det Han Herred igen?

Fire af syv amtspolitikere på debatmøde i Brovst vil omgøre sundhedsudvalgets beslutning

BROVST:De knap 400, der deltog i debatmødet i Brovst-hallen om ambulanceberedskab, var tydeligvis ikke indstillet på at få en akutbil i stedet for en ambulance. De amtspolitikere, der erklærede sig imod sundhedsudvalgets spareplan, fik hjerteligt bifald, mens de øvriges argumenter blev mødt med larmende tavshed. Ambulanceplanen tages op i amtsrådet på tirsdag, men inden debatmødet i Brovst erklærede sundhedsudvalgets formand Karl Bornhøft (SF), at han ikke tror, beslutningen ændres. - Det ville være dybt uærligt at antyde, at dette kan laves om, sagde han til NORDJYSKE. Skulle man dømme efter de tilstedeværende amtspolitikere, ville der ellers være en chance. Fire af syv går imod ambulanceplanen. Det er Anders Stenild (C), Karsten Højen (S), Gunhild Bach Nielsen (R) og Chr. Bach Iversen (V), mens Kurt Borregaard (DF), Knud Størup (T) og Karl Bornhøft (SF) vil fastholde beslutningen. Anders Stenild sagde, at yderområdet Brovst vil lide under besparelsen og mente, at man kan finde de fire mio.kr et andet sted Kurt Borregaard opfattede akutbilen som et løft i forhold til den almindelige ambulance, og mente, det er en forsvarlig måde at spare på. Knud Størup, Amtslisten, påpegede, at trygheden er under pres i hele sundhedsområdet, og at man de næste tre år skal spare 210 mio.kr i amtet. Og hvis amtsrådet forkaster dette spareforslag, skal pengene bare findes et andet sted. Karsten Højen mindede om, at opgaven som amtspolitikere er at tage hensyn til hele regionen. Og det er vigtigt som amt at informere i god tid, når der sker noget med trygheden. Mærkeligt Gunhild Bach Nielsen undrede sig over fremgangsmåden ved beslutningen. Den var ikke gået i den retning, politikernes budgetaftale lød på: At der skulle focus på ambulanceberedskabet i Aalborg. Hun citerede et brev fra Falck til amtet i november, der foreslog nedlæggelse af ambulancerne i Hirtshals, Pandrup og Støvring, samt indsættelse af akutbil i Fjerritslev, Farsø og Sæby uden for dagåbningstid. - Det er mærkeligt, at det, Falck mener i november, bliver til noget helt andet i januar, sagde hun, der også fandt det mærkeligt, at Han Herred, der netop har mistet sin akutte kirurgiske funktion, nu mister noget igen. Især i betragtning af, at vi har så langt til et sygehus, og ikke ligefrem har højhastighedsveje. Gunhild Bach Nielsen citerede en af sundhedsudvalgets forudsætninger til Falck: "Besparelserne må ikke medføre, at de i forvejen høje responstider i en række landdistrikter/yderområder forværres yderligere" Chr. Bach Iversen erklærede, at han i sundhedsudvalget stemte imod beslutningen, fordi retningslinierne fra sundhedsudvalget ikke var fulgt, og det rammer tyndt befolkede områder for hårdt. - Det er hverken fair eller hensigtsmæssigt. I et godt amt skal tingene ikke centraliseres, men skabes en bred udvikling. Karl Bornhøft henvendte sig til tilhørerne: - Halvdelen af min opgave i aften er håbløs, nemlig at forsøge at overbevise jer om, at dette er fornuftigt. Men den anden halvdel er at høre på jer. Vi er nødt til at acceptere forringelser, når der er besparelser og skattestop. Det er I nødt til at få ind i jeres overvejelser. Han beklagede, at sagen ved en fejl var havnet på en lukket dagsorden, men understregede, at amtet ikke er forpligtet til at høre kommunerne i sådanne sager. Han mente, at akutbilen er en forbedring i forhold til ambulancen, fordi den har fast plads i kommunen, og borgerne vil møde en Falckmand tidligere end før. Til gengæld bliver transporttiden længere. - Hvem har lovet, at der ikke skulle ske noget med ambulancen, når man rørte ved Brovst Sygehus? Det er ikke mig! fastslog Bornhøft.