Ungdomsuddannelser

Hvorfor er egu'enblevet overset?

Rikke Karlsson og Helle Christensen diskuterede i lørdagsudgaven den bebudede mesterlære. De to folketingskandidater er helt enige om, at det er afgørende, at alle unge får en uddannelse.

Det er vi ingen, der er uenige i. I debatten om det store frafald på vore ungdomsuddannelser, skolepraktikkens problematiske nedskæring, mangel på lærepladser, nye kortere uddannelser osv.. dukker så forslaget om "mesterlæren" op som redningsplanke for de "praktisk orienterede, der kan have et særligt behov for at være tilknyttet en arbejdsplads" (citat regeringsgrundlag), have en sidemandsoplæring (en mester) og få små doser af teori, en forestilling om "de gode gamle dage ". De nye lærlinge får en uddannelse , der i indhold og kompetence er den samme som en erhvervsuddannet elev ( citat regeringsgrundlag). Hvad bliver så forskellen ? Er det realistisk ? Det er vigtigt, at vi fastholder vores høje faglige niveau på vore erhvervsuddannelser, som er bygget op som vekseluddannelser med to muligheder for start, enten skolevejen eller praktikvejen. I regeringen er mesterlæren så genopstået for at "hjælpe de bogligt svage", men praktiske unge. Hvorfor er der ingen ansvarlig politiker, der højlydt kan fortælle, at vi har et uddannelsesforløb for de ikke-bogligt indstillede unge. Vi har en erhvervsgrunduddannelse ( egu), forankret i kommunerne eller på en produktionsskole. EGU'ens formål er, at de unge får en individuel uddannelse, der skal styrke deres personlige, sociale og faglige kompetencer. De får ingen "svendeprøve" eller tilsvarende, men et uddannelsesbevis, hvor målet er, at de unge får fast tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller får lyst til fortsat uddannelse. Uddannelsen, der varer to-tre år er praktikbaseret og i forløbet indgår der mindst 20 ugers undervisning (elementer fra bestående grundforløb, AMU- kurser, læse-stavekursus osv). Der er en "mester" mere i forløbet: den uddannelsesansvarlige medarbejder fra kommunen eller produktionsskolen. Denne person indgår i et tæt samarbejde med praktikstedet, ungdomsuddannelsesinstitutioner og den unge. Hvorfor ikke i denne "mesterlære"-debat rette fokus på egu'en, der har så store kvaliteter for målgruppen? Jeg vil opfordre Rikke Karlsson og Helle Christensen til at opsøge det lokale UU-center eller gå på www.ug.dk for at orientere sig i egu'en.