Hvorfor er job lavt prioriteret?

EU:"Danmark gør det bedre end USA, og Danmark er et strålende eksempel for hele Europa"", sagde EU-kommissionens formand Romano Prodi i 2000. Siden regeringsskiftet er det gået den forkerte vej. Cirka 50.000 har måtte stille sig op i arbejdsløshedskøen. Danmark har haft den største stigning i arbejdsløsheden i hele EU fra december 2001 og til december 2003. Sammenligner vi Danmark og de OECD-lande, som ikke er medlem af EU, indtager Danmark også sidstepladsen. Det er en katastrofe. Lissabon-processen er langt fra sit mål om, at EU skulle gøres til den mest dynamiske, konkurrencedygtige viden baserede økonomi med fuld beskæftigelse, styrket økonomi og social samhørighed samt bæredygtig miljø. Flotte ord, som desværre har manglet en aktiv handling. Regeringen i Danmark og i de øvrige medlemslande i EU har været yderst passive, når det gælder om at yde en fælles indsats for beskæftigelsen. Kun 7 ud af 40 direktiver er omsat til virkelighed i alle EU's medlemsstater. Da Lissabon-processen blev sat i gang i 2000, var Europa domineret af socialdemokrater (11 ud af 15 ledere kom fra en centrum/venstre-regering). I dag er Europa domineret af borgerlige regeringer, som traditionelt ikke har fuld beskæftigelse som en hovedprioritet. Kan regeringsskift være årsag til den manglende fokus på vækst og beskæftigelse i medlemslandene? Det var også tanken, at væksten skulle drives frem af liberaliseringer på den ene side og øget fokus på den sociale indsats og uddannelse på den anden. Liberaliseringerne har taget fat, mens uddannelserne halter bagefter. Det gør det også i Danmark. Der er alt for lidt fokus på uddannelse som et aktivt instrument i beskæftigelsesindsatsen. Poul Nyrup Rasmussen har fostret en plan for at kickstarte Europa. Planen er vedtaget af de europæiske socialdemokrater og håbet er, at det irske formandskab vil arbejde for at gøre dele af planen til ny europæisk politik. En procent af bruttonationalproduktet til mere forskning, uddannelse, aktiv arbejdsmarkedspolitik og infrastruktur. Den europæiske investeringsbank (EIB) bør også tænke på beskæftigelsen via rentepolitikken frem for næsten udelukkende at fokusere på inflationen. Flere landes brud på fællesskabets regler er ikke vejen frem, og dækker over at det økonomiske samarbejde (vækst- og stabilitetspagten) trænger til et eftersyn. De nuværende regler kan f.eks. i perioder med lav vækst vanskeliggøre arbejdet med at skabe flere job til Europas arbejdsløse.