Hvorfor er man ordblind?

Der er ikke noget endegyldigt svar på, hvorfor nogle mennesker er ordblinde.

Samtidig er grænsen mellem det at skrive og læse dårligt og at være direkte ordblind flydende. Det oplyser områdeleder ved Taleinstituttet i Aalborg, Anders Sigh. - I Danmark bliver der forsket i ordblindhed på Københavns Universitet. Men det er ikke sådan, at man kan sige, at ordblinde har en bestemt skavank eller et bestemt gen, der gør, at de læser dårligt, siger Anders Sigh. I 70'erne var eksperterne af den opfattelse, at det mest var det visuelle (synet), man skulle koncentrere sig om, mens man i 80'erne mente, at ordblindhed skyldes motoriske vanskeligheder. I 90'erne - og frem til i dag - koncentrerer man sig mere om det faktum, at ordblinde har svært ved sproglyde - altså det at forbinde et bogstav med en lyd. Der er gode muligheder for at få hjælp, og udover forskellige redskaber til at afkode ordene, handler det også - ifølge Anders Sigh - om at tanke selvværd og selvtillid på de ordblinde kursister.