Hvorfor er S med i klapjagt på ledige?

Kære socialdemokrater. Der var engang en rigtig socialdemokrat ved navn Jytte Andersen.

Som arbejdsminister udtalte hun: ”Hvis man vil sikre sig, at de ledige er til rådighed for arbejdsmarkedet, så giv dem et arbejde!” Denne fornuftige og menneskelige holdning synes socialdemokraterne helt at være gået bort fra. I stedet for at skaffe de ledige arbejde har socialdemokraterne sammen med de øvrige partier i velfærdsforringelses-reformen besluttet at indlede en klapjagt på de ledige. Med reformen skal de ledige møde op hver tredje måned til en rådighedssamtale i deres a-kasse. Det kommer der ikke et eneste job ud af, men en konstant mistænkeliggørelse af de ledige. De borgerlige har altid mistænkeliggjort de ledige, men at socialdemokraterne hopper med på den vogn skuffer mig dybt.. Inden Fogh-regeringen kom til magten, betød en ny reform forbedringer. I dag betyder reform på borgerligt dansk forringelser. Foghs ”Velfærdsreform” indeholder store forringelser af velfærden, som socialdemokraterne ikke skulle lægge stemmer til.

Forsiden