Lokalpolitik

Hvorfor er socialdemokrater sure?

Socialdemokraterne er sure. Meget sure. Nærmest med bind for øjnene skydes der jævnligt med spredehagl, rettet mod VK regeringen.

26.10. retter Rasmus Prehn, Aalborg, endnu engang geværløbene mod regeringen, og løsner en salve usande- og fejlagtige påstande: "VK-regeringen har besluttet at investere hele 13 mia. kr. i en ny Metroring i København", indforstået, at disse midler fragår Nordjylland. Nu er sagen den, at de 13,5 mia. kr., som den nye Metro Cityring koster, ikke skal betales af staten, men tilvejebringes ved, at værdien af Københavns Havn realiseres, hvilket giver tre mia. kr. Dertil lægges fire mia. kr., som Frederiksberg- og Københavns Kommuner bidrager med, og restbeløbet finansieres via driften af Cityringen. Og der er hårdt brug for at forbedre persontransporten i hovedstaden. Bussernes hastighed er visse steder reduceret fra 20 til ca. 12 km i timen på bare 10 år. Vejtrafikken er øget med ca. 70 pct. de seneste 20 år, og beregninger viser, at der er en spildtid i hovedstadsområdet på 120.000 timer årligt, hvilket koster samfundet 5,5 mia. kr. Det forventes da også, at ca. 250.000 passagerer dagligt vil få glæde af Cityringen, hvilket er lige så mange, som kører med hele S-togsnettet. Privatbil- og bus trafikken vil således blive reduceret væsentligt. Både miljømæssigt og økonomisk er der tale om et fremragende projekt. Ydermere er VK jo ikke alene om projektet. Alle ved, at det var tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsens (S) hjertebarn, og Socialdemokratiets nuværende formand Mogens Lykketoft, forsøger ligefrem at tage æren for projektet. Lykketoft er citeret for at "jeg er da glad for, at regeringen nu også synes, det er en god idé". Her i Nordjylland skal vi ikke ønske, at København går i sort. Lokalt ved vi, at succes i Aalborg har positiv effekt på hele Nordjylland, og på samme vis har hovedstadens succes positiv effekt på hele Danmark. Når Rasmus Prehn efterlyser en tredje limfjordsforbindelse, er jeg helt enig. Men sagen er jo den, at netop Socialdemokratiet i Nordjyllands Amtsråd og Aalborg Kommune ikke turde tage en beslutning om linieføringen forud for kommunalvalget i 2001. Beslutningen blev af S udskudt gang på gang, så Nordjylland mildest talt var til grin i Trafikministeriet: "Vi ved jo ikke, hvad Nordjylland vil", var svaret. Havde Rasmus Prehn og hans partifælder udvist handlekraft og politisk mod i tide, og f.eks. sammen med vi andre fremlagt et færdigt projekt i 1999 eller 2000, ville vi alt andet lige, være betydeligt længere fremme med en tredje fjordforbindelse nu. Vi må så i mellemtiden tage til takke med de ca 46 mio. kr. som udvidelse fra to til tre spor, af sammenfletningen på E45 og E39 nord for Limfjorden, koster. Her bør også nævnes, at Nærbanen og forbedringerne af jernbanen Hobro-Aalborg, sammen med færdiggørelsen af motorvejen ved Hirtshals, vil medvirke til at øge den nordjyske mobiliteten. Rasmus Prehn stiller spørgsmålet: "Kan man nu også stole på det?", når trafikminister Flemming Hansen har garanteret at etableringen af Cityringen, ikke sker på bekostning af projekter i andre dele af landet. Nu er det jo forståeligt nok, at Prehns mistillid til ministre er stor. Vi kan jo bare skue tilbage på farcen om de løfter, som en nu forhenværende socialdemokratisk statsminister afgav, omkring efterlønnen. Lidt mere realistisk er amtsborgmester Orla Hav, når han 28.10. opremser de investeringer, der er foretaget i hovedstadsområdet. Orla Hav beretter om investeringer 10 år tilbage, altså en tidshorisont, hvor Socialdemokratiet har haft regeringsmagten i størstedelen af tiden. Så Rasmus Prehn, drop surheden. Glæd dig over at hovedstaden udvikler sig positivt, og kom så over på den seriøse og konstruktive banehalvdel, og argumenter sagligt og faktuelt for de problemer som vi Nordjyder ønsker, at staten skal medvirke til at løse.