Hvorfor får vi ikke et råd?

Dronninglund 29. juli 2003 08:00

I foråret inviterede amtet til debat om kultur. Jeg tog handsken op og formulerede 10 spørgsmål, der vedrørte Nordjyllands Amts forhold til billedkunst som kulturpolitisk område. Disse spørgsmål har ingen i amtets kulturudvalg svaret på, hvilket forekommer besynderligt, fordi disse spørgsmål er formuleret på en opfordring, der kom herfra. Det er noget, jeg ser som udtryk for, at billedkunst ikke er en del af den amtslige kulturpolitik, noget, man også kan se i kulturudvalgets behandling af det regionale billedkunstråd. De regionale billedkunstråd er beskrevet i billedkunstloven af 15 maj 2001. I den første rapport fra det statslige billedkunstråd kan man læse. hvorledes de regionale billedkunstråd i Frederiksborg Amt og Roskilde Amt hver fik tilført 100.000 kroner i aktivitetstilskud i 2003. Næste år vil landets øvrige amter, med en enkelt undtagelse, være klar med lignende regionale billedkunstråd. Det betyder, at disse amter vil få en struktur for billedkunst, der svarer til den struktur, der allerede i mange år har været på musikområdet. Og at disse amter derfor vil få tilført midler . Det eneste amt, der ikke vil være med i denne ordning og dermed ignorerer den udvikling, der foregår i resten af landet, er Nordjyllands Amt. Gorm Spaabæk Solparken 34, Dronninglund gormspaabaek@stofanet.dk

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...