Lokalpolitik

Hvorfor får vi ikke mere at vide?

Der er tilsyneladende ikke lagt op til, at hverken befolkningen, de folkevalgte ude i landet eller Folketinget får noget reelt at vide om strukturreformens økonomiske konsekvenser, inden reformen er vedtaget.

Det eneste, vi ved, er, at reformen skal gennemføres uden merudgifter. Det vil med sikkerhed betyde forringelser af den velfærd, som kommuner og amter i dag kan tilbyde borgerne. Onsdag præsenterede regeringen den lovpakke, der skal danne grundlag for en kommende strukturreform. Tilsyneladende lægges der heri op til, at regeringen vil diktere skatteprocenten i den enkelte kommune. Det vil i mange af de nye sammenlagte kommuner betyde, at man tvinges til serviceforringelser over for borgerne. Men med et forestående folketingsvalg, som de fleste forventer allerede til januar, ønsker regeringen ikke en diskussion om strukturreformens økonomiske konsekvenser for borgerne og velfærden. Også mange andre kontroversielle spørgsmål har regeringen fejet ind under gulvtæppet for at undgå besværlige diskussioner med befolkningen. Den store lovpakke indeholder omkring 500 bemyndigelser til ministrene. Det betyder, at vi ikke får svar på konkrete spørgsmål om reformens konsekvenser. De nye regioner sættes i en lovgivningsmæssig spændetrøje og får derfor mere end svært ved at udfylde rollen som dynamoer for udvikling og beskæftigelse i en aktiv regionalpolitik. Lovpakken giver ikke noget samlet billede af reformens konsekvenser. Med den korte tid, regeringen har afsat til høring af de mange sagkyndige og berørte ude i landet, bliver det en kamp mod uret overhovedet at skaffe sig et overblik over konsekvenserne. Socialdemokratiet vil deltage aktivt i det arbejde og fortsat slås for forbedringer, når lovene til januar fremsættes i Folketinget. Desværre har VKO-flertallet hidtil nægtet at lytte til argumenter fra andre, og man har klart signaleret, at man vil stemme sig igennem uden hensyn til saglige argumenter.