Hvorfor favorisere a-kraft?

EURATOM:Åbent brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen, udenrigsminister Per Stig Møller og medlemmer af Folketingets Europaudvalg: Vi opfordrer den danske regering til i forbindelse med mødet i det Europæiske Råd at tilslutte sig deklarationen fra Tyskland og Østrigs regeringer (IGC Document CIG79, Annex 49) om indkaldelse af en særlig regeringskonference med henblik på revision af Euratom-traktaten. En revision er i højeste grad påkrævet og kræver støtte fra alle miljømæssigt ansvarlige lande. Euratom-traktaten blev underskrevet i Rom i 1957 og er kun ændret lidt siden. Den er i øjeblikket indskrevet som tillæg til Konventets forfatningsudkast. Euratoms primære mål er at fremme brug og udbredelse af a-kraft i Europa. Dette sker bl.a. ved, at EU anvender betydelige beløb til forskning og udvikling af atomkraft og giver fordelagtige lån til bygning og udbygning af atomkraftværker. Bevillingerne favoriserer atomkraften, men burde i stedet gå til fortsat udvikling og fremme af energisystemer, der bygger på miljømæssigt bæredygtige energiformer. Euratoms formål er også at sikre en tilstrækkelig og uafhængig energiforsyning i Vesteuropa. Den begrundelse er blevet uaktuel. Effektivisering af energiforbrugende apparater og processer kan sammen med besparelser reducere energibehovet, så det kan dækkes af vedvarende energi. Folketinget vedtog i 1985, at der ikke skulle indføres atomkraft i Danmark. Derfor skal danske skatteborgere ikke være med til at støtte denne energiform via EU's budget. Drift af atomkraftværker indebærer helt uforsvarlige risici og medfører store problemer med hensyn til transport, oparbejdning og deponering af det radioaktive affald. Det er i høj grad derfor, at et bredt flertal ikke ønsker atomkraft i Danmark. Der er dog behov for at overvåge en sikker lukning (dekommissionering) af eksisterende atomkraftværker og sikker håndtering af radioaktivt materiale. Men det bør indgå som en del af reguleringen på miljø- og arbejdsmiljøområdet. Det kan ikke begrunde, at EU opretholder en særskilt traktat, som utvetydigt favoriserer en potentielt meget risikabel energiform. Hertil kommer, at EU ikke bør have traktater, der undtager beslutninger på et område fra den demokratiske kontrol, der kan ligge i Europa– Parlamentet. Euratom er kun nyttig, hvis man ønsker yderligere udbredelse og udvikling af atomkraft.