Hvorfor flertal nu?

Hvis et barnløst par vælger kunstig befrugtning, koster det ikke en krone. Vælger parret derimod at adoptere et barn, skal de have mindst 100.000 kr. på bankbogen eller en forstående bankrådgiver. Denne økonomiske forskelsbehandling ønsker vi at udjævne. Første skridt kunne være at hæve tilskuddet til adoption. Alene siden 1999 er prisen for en adoption steget med 25.000-35.000 kr., og derfor foreslog KRF for et par måneder siden i Folketinget, at adoptionstilskuddet blev hævet med 20.000 kr. pr. barn. Denne ændring ville kun koste staten 13 mio. kr. om året, hvilket er peanuts i den store sammenhæng, men ville betyde alverden for dem, der skal adoptere og ikke lige hører til de mest velstillede. Desværre støttede kun S og SF vores forslag. Derfor er det også med en vis undren, jeg 7.1. læser, at der nu tegner sig et flertal for at hæve tilskuddet. Det er naturligvis glædeligt, at DF bakker op, men endnu mere glædeligt havde det dog været, om de havde trykket på den rigtige knap, da de havde chancen i Folketinget. I stedet er værdifuld tid gået til spilde for dem, der på egen krop mærker, at adoption er blevet for dyrt. Mogens Nørgård Pedersen folketingsmedlem (KRF), Gl. Landevej 27, Birkelse