Hvorfor forskel

Hvorfor skal vi i den vestlige del af kommunen have dårligere service. Som borger i tidl. Fjerritslev Kommune og som fagperson vil jeg tage afstand fra nedlæggelse af tandplejen i Fjerritslev.

Som jeg ser det, er der en stor risiko for, at mange års indsats for tandsundheden for vore børn og unge bliver tabt på gulvet. Hvis ændringen bliver gennemført vil der være børn og unge der har 30 km. til tandlæge, og det er umuligt for mig at se det rimelige i, at os der bor i den vestlige ende af kommunen skal have en væsentlig dårligere service end beboere andre steder i Jammerbugt Kommune. Vi vil altså opleve at en meget større del af vores unge patienter skal have en hel dag fri, samt at en forælder skal have fri, for at barnet/den unge skal til tandlæge. Man må også konstatere at ordningen vil få betydelig social slagside, idet det er de nederste socialgrupper der har mest caries. Dette er vist i talrige undersøgelser. Man kan derfor forvente større drop-out frekvens for de svage samfundsgrupper. Umiddelbart virker det for mig også meget irrationelt med undersøgelse og terapi adskilt med hensyn til klinikøkonomi, jeg har dog ikke erfaring med klinikdrift i offentligt regi, men kun erfaring fra den private sektor. Men hvem betaler for den forælder der skal følges med barnet ?- og de allersvageste grupper har måske ikke økonomi til transporten. Specialiserede opgaver som kirurgi og ortodonti (tandregulering) kan efter min mening samles centralt hvor specialiserede tandlæger kan foretage disse behandlinger og undersøgelser. Jeg synes det må være optimalt, sådan som det fungerer i dag, hvor specialtandlægen nogle bestemte dage kommer til Fjerritslev og kigger på børnene der. Det er muligt, at dele af ortodontien skal foregå centralt, samtidig med at det løbende tilsyn kan foregå lokalt. En ting man ikke har tænkt på er også, at måske vil mange vælge at bruge den privatpraktiserende tandlæge, selvom man da selv skal betale 35%, idet man kan få tilskud fra sygesikringen "Danmark" til det resterende beløb. Dette giver også social ulighed, idet det mest er de højeste socialgrupper der er medlem af "Danmark". De 16-17 årige kan frit vælge privat og offentlig tandpleje med 100 % betaling af kommunen. På grund af den dårlige service kan man risikere at flere 16-17 årige vil vælge privatpraktiserende tandlæge hvilket vil give øget kommunal udgift. Det er med undren jeg hører, at det er umuligt at få tandlæger til at komme til Fjerritslev, jeg ved at mange privatansatte unge tandlæger i den private sektor mangler en praktikplads i den kommunale tandpleje for at få deres turnus (kaldet jus) , dette var netop et af emnerne på generalforsamlingen i Nordjysk Tandlægeforening sidste måned. Jeg må dog erkende, at en sådan ung tandlæge ikke kan være alene på en klinik, idet der skal være en tandlæge med jus tilstede. Hvis man har et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø - hvad jeg tror man har - er jeg sikker på at mange forbliver i tandplejen, at arbejde med børn er jo meget inspirerende. Jeg mener at Jammerbugt Kommune bør genvurdere forslaget om at nedlægge tandklinikken i Fjerritslev både ud fra økonomiske, faglige og servicerelaterede grunde.