Hvorfor forurene spisekammer?

NORDSØEN:Debatten om den truende olieforurening i de danske farvande af tærende skibsvrag ruller i disse dage som overskrifter i alle landets medier. Og ikke nok med, at det er en truende forurening af vore farvande. Det er også en kæmpe økonomisk byrde for staten. Som om dette ikke er slemt nok, er det ikke at regne i forhold til den endnu værre trussel, der ligger som en tikkende miljøbombe i Nordsøen i form af kemikalieaffald, der er blevet dumpet af mange europæiske lande gennem årtier. Alle mulige kemikalier blev dumpet i store metaltromler, der på et eller andet tidspunkt vil blive nedbrudt, så det vil gå ud over havbiologien i den forholdsvis lave Nordsø, der på sine dybeste områder kun er ca. 40 meter. Man kommer vilkårligt til at tænke på Tjernobyl-ulykken. Man forstår jo ikke, at de enkelte lande og EU, at de tillod disse dumpninger, som om man bare ved at smide det ud i Nordsøen var af med problemerne med deponering, tvært imod, så har man skabt endnu større problemer, da affaldet nu er ret svært tilgængelig, og vil kræve enorme summer, at få det på land igen, og hvem skal deponere eller destruere det? Man forurener da ikke sit spisekammer med kemikalier. Hvad med fiskeriet i Nordsøen i fremtiden? Vil en kemikalieforurening sætte en stopper for det i fremtiden? Det er meget svært at se en løsning på dette kæmpeproblem, men man kan jo heller ikke bare sidde med hænderne i skødet. Man må bare håbe på, at alle de involverede landes instanser, fiskeriforeninger, miljøorganisationer m.v. vil gå ind i sagen.