Lokalpolitik

Hvorfor frier Aalborg ikke til Farum?

Som tilflytter i Sejlflod Kommune vil jeg ikke have skudt i skoene, at det er tilflytterne, der ønsker en sammenlægning med Aalborg Kommune. Intet kan være mere forkert.

Jeg flyttede til Mou fra Gammel Hasseris for godt 10 år siden, og jeg nærer absolut intet ønske om igen at komme til at bo i Aalborg Kommune. Jeg har talt med flere tilflyttere, som heller ikke ønsker Sejlflod Kommune indlemmet i en gigantkommune. Hvem i alverden kan dog tro, at det vil være en fordel for en lille kommune at blive underlagt Aalborg Kommune, som er rigeligt stor, og hvor kommunalpolitikerne allerede i dag har svært ved at nå ud til kommunens yderområder? Som borger i lille kommune i dag bør man også se på muligheden for at blive repræsenteret i en fremtidig kommunalbestyrelse i en større kommune. En taburet i en kommune af Aalborgs størrelse vil f.eks. kræve omtrent lige så mange stemmer, som der er vælgere i Sejlflod kommune. Og det er vel utopisk, at samtlige vælgere i den nuværende Sejlflod kommune ved et kommende kommunalvalg vil sætte kryds ved den samme kandidat, så umiddelbart har vi ingen chance for at få valgt en kommunalpolitiker med kendskab til vort eget område, hvis vi kommer under Aalborg kommune. Jeg gad vide, hvilken betydning det vil kunne få, f.eks. i forhold til vore skoler. Nogle Aalborg-politikere har været på banen og agiteret for, at Aalborg Kommune skal være større, og de taler ikke om en eller to, men om flere nabokommuner, der bør inddrages i en storkommune, fordi "Aalborg bør være større for også i fremtiden at kunne gøre sig gældende nationalt som en af landets største og førende byer". Aalborgs lokalpolitikere taler om én by. Det er da tankevækkende, når man ved, hvor mange byer kommunen består af allerede i dag, men det viser klart, hvad mange borgere i kommunen dagligt oplever, at politikerne ikke tænker ud over Aalborgs bygrænse. Det var mere på sin plads, at politikerne fra Aalborg Kommune fortalte, hvad de ville kunne tilbyde de kommuner, som de bejler til. Jeg tror, det vil være minimalt i forhold til, hvad en sammenlægning med nogle mere ligeværdige kommuner vil kunne give os. Jeg er også alvorligt bange for, at det vil blive dyrt for os at komme under Aalborg Kommune. Eksempelvis har Sejlflod Kommune generelt et godt og ret nyt kloaknet, mens kloaknettet i vor store nabokommune står foran en omfattende renovering. Det er noget, der koster. Man kan også køre en tur i henholdsvis Sejlflod og Aalborg kommune og konstatere, at vejnettet i Aalborg kommune generelt er i meget dårlig stand og vil komme til at sluge en stor del af de fremtidige skattekroner. Kommunesammenlægninger kan jo desværre ikke undgås, men det vil uden for al tvivl være langt bedre for Sejlflod kommune, hvis vi kan gå sammen med nogle af de himmerlandske kommuner, og her tænker jeg både på ligeværdighed kommunerne imellem og på de økonomiske aspekter. Aalborgs borgmester har udtalt, at Aalborg kommune gerne tager imod kommuner, som ikke kan finde andre at lægge sig sammen med. Sejlflod kommune har indtil flere muligheder for sammenlægning med andre kommuner i Himmerland, som meget gerne vil dele fremtiden med Sejlflod, men Aalborg kan jo altid fri til Farum kommune, som ingen andre vil lege med.

Forsiden