Hvorfor frygte CO2?

Som klimafornægter (som det så smukt hedder nu om dage) vil jeg gerne slå et lille slag for min ven, det udskældte CO2, som jo får skyld for klimaforandringer og alverdens naturkatastrofer.

Hvorfor denne udbredte frygt for CO2 (kuldioxid)? Det er ganske uretfærdigt, for hvad skulle menneskeheden dog stille op uden denne ugiftige, lugtløse og usynlige luftart, som vi mennesker udånder hvert eneste øjeblik? CO2 er simpelthen livsnødvendigt for alt levende på kloden. Planter optager og vokser ved hjælp af CO2. Dyr æder planter. og mennesket æder dyr og planter. CO2 er som sagt ugiftigt og har mange praktiske anvendelser i vores hverdag. Her er et par eksempler: Det er en kendt sag, at plantevæksten i et drivhus kan forøges ved ekstra tilsætning af CO2. Planter i naturen trives på samme vis bedre ved en forøgelse af CO2-indholdet i atmosfæren. C02 bruges bl.a. til bedøvelse af de danske slagtesvin, som ville leve uskadt videre, såfremt vi ikke tappede blodet af dem. C02 anvendes i stor udstrækning til rengøringsopgaver i industrien og til nedkøling af vævsprøver, vacciner og lignende. CO2 anvendes også til slukning af ildebrande osv. osv. CO2 udgør i dag kun 0,03- 0,04 pct. af atmosfæren, altså ganske ubetydelige mængder. Der har været perioder i jordens historie, hvor CO2-indholdet i atmosfæren var meget højere end i dag og endda på trods af en manglende industri. Alle nyere undersøgelser peger på, at IPCCs (det internationale klimapanel) teori om den menneskeskabte klimaændring, forårsaget af en forøget CO2 udledning er forkert og at klimaændringer til enhver tid styres af naturlige fænomener, især af variationer i solens aktivitetsniveau.