Hvorfor fyldt med kemikalier?

Der blev for nogen tid siden nedsat et nævn (udvalg), som skulle undersøge, hvorfor flere og flere børn fødes med allergi.

Jeg er så spændt på, om det nævn kommer til samme resultat som jeg, nemlig at fostret lige fra moders liv bliver fyldt med kemikalier. Årsag: Den vordende moder er ikke i stand til at købe kemikaliefri fødevarer; der er i hvert fald meget få fødevarer, der er rent økologiske. Det ¿vidunderlige begreb¿, der kaldes EU har jo dekreteret, at økologiske madvarer må tilsættes en bagatel af 50 forskellige tilsætningsstoffer. Engang havde vi jo et godt landbrug her i Danmark, men det er i dag umuligt for en landmand at eksistere på de betingelser, som EU, godt hjulpet af miljøfanatikerne, har udstukket for ham. Alt landbrug og fiskeri i Danmark er snart en saga blot. Så kan vi importere bestrålede varer fra Holland og kemikaliebefængte varer fra resten af ¿fællesmarkedet¿. Og som EU¿s duksedrenge finder danskerne sig i det, som i så mange andre uhyrligheder, dikteret af EU. Hvad gør det så, at man forurener i den øvrige verden, bare Danmark får rekreative områder nok? Det vil blive en fjer i hatten for bl.a. Bjarne Laustsen og venstrefløjen i øvrigt. I sidste ende må sikkert heller ikke de økologiske landmænd være her.