Overenskomster

Hvorfor gå op i løn?

ØSTARBEJDERE:Jeg synes, det er påfaldende så aktive fagbevægelsen er nu, hvor der kommer arbejdere fra andre EU-lande og arbejder her. Jeg mener, at danske arbejdere gennem mange år har arbejdet i udlandet, uden de har skullet gå ned i løn til det niveau, der herskede i det land, hvor arbejdet blev udført. Hvorfor skal udenlandske arbejdere så absolut gå op i løn, blot fordi Danmark er et land, hvor lønningerne ligger i toppen? Det er vel de partier, som fagbevægelsens medlemmer stemmer på, der selv har været forrest med hensyn til dannelsen hhv. udvidelsen af EU, med deraf følgende fri bevægelighed for arbejdskraften. Det, som TIB og andre fagbevægelser nu har gang i, er vel en begrænsning af arbejdskraftens fri bevægelighed? I øvrigt kunne det være rart at vide, hvem der har tid til at stå i de fysiske blokader. Man kunne fristes til at tro, at det er folk som ikke har et arbejde at passe, men som får dagpenge samtidigt med at de står blokadevagt. Er det lovmedholdeligt?