Hvorfor gå så højt op i tilbagegang for S?

Sidste år nåede Anders Fogh op på en tredjedel af stemmerne i meningsmålingerne. I foråret i år var det så Mogens Lykketofts tur til at få en tredjedel af stemmerne og derfor et flertal ved et eventuelt folketingsvalg.

Årsag: Skattestoppet har jo en bagside. De mange nedskæringer, som vil blive forøgede, så længe som dette stop fortsætter. Vælgerne var formentlig blevet utilfredse med de stærkt stigende udgifter ved børnepasning og ved transport med bus og tog. De mange uden uddannelse var utilfredse med, at de - i modsætning til alle andre - selv skal betale for deres uddannelse: op til 20.000-30.000 kr. om året. De mange arbejdsløse var utilfredse med, at de ikke kunne få arbejde. Arbejdsløsheden var steget med næsten 50.000, siden Fogh tiltrådte som statsminister. De mange kræftpatienter var utilfredse med en ventetid, der kan vare op til flere måneder og ikke kun de lovede fire uger. Også de mange medicinske patienter har ikke mærket noget til reduktion af ventetiden. Af Foghs løfte om 500 mio. kr. ekstra til hjemmehjælp er der kun blevet udbetalt 135 mio.. Resten er gået til administration med det formål at lukke private "entreprenører" ind. Der er nu ca. 3000 færre ældre, som får hjemmehjælp. Fogh lovede, at det skulle være slut med en hjemmehjælp baseret på "stregkoder, stopure og manualer". Men i marts 2004 offentliggjorde Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet resultatet af en undersøgelse af ca. 10.000 hjemmehjælperes arbejde. Heraf fremgår det, at hjemmehjælpen i Fogh-regeringens tid i endnu højere grad er blevet baseret på stregkoder, stopure og manualer, ligesom der er blevet mindre tid til omsorg. På grund af skattestoppet har nogle kommuner måtte opgive at have fast nattevagt på plejehjemmene. De seneste meningsmålinger viser, at det nu er Fogh, der af en eller anden grund har fremgang, mens Lykketoft er gået tilbage i meningsmålingerne. I den seneste tid har aviser og tv beskæftiget sig intenst med denne socialdemokratiske tilbagegang. Det er tankevækkende at sammenligne dette med avisernes og tv's yderst beskedne interesse for Foghs stærke tilbagegang i foråret. Ikke på noget tidspunkt blev han selv bedt om at kommentere tilbagegangen - hverken i aviserne eller i tv. Mon det overhovedet var gået op for folk, at Fogh-regeringen i foråret havde mistet sit flertal? Hvad er mon årsagen til denne urimelige forskelsbehandling?