Hvorfor gør VK ikke noget?

Udsivning af olie fra gennemtærede skibsvrag i de danske farvande er en reel forureningsrisiko. Derfor er det også ganske forståeligt, når nordjyske borgmestre er bekymrede over manglende politisk vilje til at få foretaget en vurdering af sagens omfang og efterfølgende få lagt en plan til løsning af problemet.

Hvorfor er vi i Danmark ikke på samme måde som i Norge og Sverige allerede i gang med at gøre noget ved sagen? Begge lande er således i fuld gang med at vurdere vragenes placering samt risikoen for forurening. Norge har allerede tømt et skib for olie og er netop nu i færd med at tømme yderligere et. Danmark bør naturligvis også gå denne vej, for at vi sammen med vore nabolande kan bære dette miljøansvar. I Øresund har der netop været et større olieudslip i forbindelse med påfyldning af et skib, og befolkningen blev her af medierne gjort opmærksom på alvoren og de miljømæssige konsekvenser ved sådanne forureninger. I december blev der fra socialdemokratisk side rejst spørgsmål om denne sag overfor miljøministeren. Ministeren afviste umiddelbart at gøre noget. Nu foreligger der så fra ministeriet en økonomisk vurdering af en eventuel indsats på området. Pris knap to milliarder kroner for alene at finde vragene ved en totalscanning af de danske farvande. Min umiddelbare tanke var politisk manipulation. De norske myndigheder har skønnet, at deres indsats i forbindelse med undersøgelserne beløber sig til ca. 50 millioner kroner. Ud fra vragregistret samt dykkerundersøgelse af de mest risikobetonede vrag, har de lavet en registrering samt en handlingsplan. Det samme skal Danmark naturligvis gøre. Ministeren og ministeriet har, med fremlæggelse af dette astronomiske beløb alene for scanning af de danske farvande, bidraget til at nedgøre og fordreje problemet og samtidig signaleret, at der her er tale om en problemstilling, som ikke prioriteres af ministeren. Det er uansvarlig politik. Miljøet fortjener, at der handles ansvarligt, langsigtet og proaktivt. Sagen vil blive fulgt op snarest i miljøudvalget, og samtidig hermed opfordres de ansvarlige borgmestre og borgere til fortsat at lægge energi i og pres på denne sag.