Hvorfor hælde beton i skatten?

OECD siger det, "vismændene" siger det, og nu siger også den af Anders Fogh nedsatte Velfærdskommission det: Hvor er det rimelige i, at mange kan tjene mere ved at eje et hus end ved at arbejde?

Var det ikke en idé at flytte skattebyrden fra arbejde til fast ejendom - både af samfundsøkonomiske og fordelingspolitiske grunde? Hvad er Venstres formål med at hælde beton ud over Ole Stavads skattesystem? Begunstigelsen af husejerne medfører, at mange unge, mange håndværkere, mange pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere m.fl. må opgive at finde en bolig, som de har råd til, i de større byer. Derfor presser de på for at få højere løn, det skader konkurrenceevnen og dermed beskæftigelsen - sådan, som det vil komme til at ske i stigende grad som følge af globaliseringen. Skal vi beholde vore virksomheder og kloge hoveder her i landet, så skal skatten på arbejde sænkes. Skønt det er tanken at gennemføre denne skatteflytning yderst lempeligt over tyve år - 2010-30 - således, at lettelsen af skatten på arbejde kommer før stigningen af skatten på ejerboliger, har Venstres politiske ordfører Jens Rohde afvist forslaget med en henvisning til, at Venstre ikke vil være med til "at boligejerne beskattes meget drastisk" (TV2 Nyhederne). Men de bliver jo netop ikke beskattet drastisk! Og Anders Fogh karakteriserede på Venstres landsmøde for nylig denne skatteomlægning som "narrespil". Det er da noget af en kompliment til de økonomiske eksperter i OECD, "Vismændene" og Velfærdskommissionen! Endelig udtalte skatteminister Kr. Jensen forleden i DR 2's Deadline: "Regeringen vil ikke have højere skatter. Vi fastholder skattestoppet". Men skattestoppet tillader jo een skat at stige - i dette tilfælde ejendomsværdiskatten - hvis en anden sænkes - skatten på arbejde. De tre ledende V-folk er naturligvis bange for at miste stemmer, hvis der - selv så lempeligt, som foreslået - gennemføres en øget beskatning af fast ejendom, mens skatten på arbejde lettes. Imidlertid er 49 pct. af Venstres vælgere - med VU-formanden i spidsen - faktisk med på OECDs, "Vismændenes" og Velfærdskommissionens ide om denne skatteomlægning. Det burde gøre indtryk på Venstres ledelse.